Patienter

Hvem behandler vi?

På Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (læs mere om os her) behandler vi voksne flygtninge, migranter eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Vi behandler desuden personer af anden etnisk oprindelse end dansk med en psykisk lidelse der ikke nødvendigvis er traumerelateret, men hvor det vurderes, at patientens kulturelle baggrund har stor betydning for hvordan lidelsen udvikler sig, og for hvordan lidelsen forstås, udredes og behandles. Dem vi behandler har typisk PTSD, angst og/eller depression. 

Læs mere om vores målgruppe

 

Hvordan kommer man i behandling hos os?

Mange henvises først til Indvandrer Medicinsk Klinik på Hvidovre Hospital. Dem som viser sig, at tilhøre vores målgruppe viderehenvises til os. De fleste af vores patienter henvises dog af egen læge og langt hovedparten afsluttes igen udelukkende til opfølgning ved egen læge.

Læs mere om henvisning

 

Hvad består behandlingen af?

Ved den første undersøgelse, som vi kalder visitationen, vurderer lægen om patienten kan tilbydes behandling ved CTP. Et tilbud består af en behandlingspakke, hvis indhold kan variere afhængig af patienternes individuelle behov. Behandlingspakke-systemet afspejler vores tværfaglige tilgang til behandlingen da både læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter involveres efter behov.

Læs mere om pakketilbuddene

En afgørende del af behandlingen, på tværs af pakketilbud, er psykoedukation. Målet med psykoedukation er at øge patienters kendskab til sygdommen og symptomerne, til behandlingen og specielt bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring.

Læs mere om psykoedukation og de huske-ark der udleveres

Som supplement til behandlingen, anbefaler vi ofte patienter at søge rådgivning hos en række forskellige instanser i København angående sociale, økonomiske, sproglige, integrations- og uddannelsesmæssige problemstillinger eller deltage i netværksskabende aktiviteter. 

Se liste over nogle af de organisationer og væresteder CTP anbefaler

 

Virker behandlingen?

Behandlingen sigter mod et bedre funktionsniveau, bedring af livskvalitet og mindskning af symptomer. Målet er sjældent helbredelse, idet der ofte er tale om patienter med kroniske lidelser. 

Opgørelser af patienttilfredshed viser generelt en stor grad af tilfredshed med behandlingsforløbene. Vi er dog meget bevidste om, at vores tilgang kan optimeres. Målet med vores forskningsaktivitet er at øge effektiviteten. 

Læs mere om forskningen

OP

Redaktør