Danish

​Kære tidligere projekt-deltager 

Jeg skriver til dig fordi du i perioden 2012-2014 har modtaget behandling på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (tidligere Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge på Psykiatrisk Center Gentofte) og har tilkendegivet at du ønsker information om det forskningsprojekt som du under dit behandlingsforløb har været en del af. Dette brev er således blot for at informere dig om projektets resultater og du SKAL IKKE foretage dig noget i den forbindelse. 

Forskningsprojektet gik ud på at undersøge effekten af to typer antidepressiv medicin, Sertralin og Venlafaxin samt undersøge om nogle undergrupper af patienter får mere ud af deres behandlingsforløb end andre. 

Vi fandt at de to typer antidepressiv medicin begge har en effekt på selvvurderede psykiske symptomer, livkvalitet og social funktion. De to typer medicin viste sig at være stort set lige gode på de fleste af de rating skalaer vi målte dem på. Dog synes Sertralin muligvis at have en lille smule bedre effekt på deltagernes funktionsniveau. Da forskellen på de to typer medicin lader til at være ganske begrænset vil vi IKKE råde deltagerne til at skifte medicin på baggrund af studiets resultater. 

I projektet fandt vi også at kvinder lader til at få lidt større udbytte af behandlingen end mænd og at det er lidt sværere at få udbytte af behandling hvis ens økonomiske situation/jobsituation er usikker. Tillige viste studiet at flygtninge/familiesammenførte der har været i landet kort tid får lidt bedre udbytte af behandlingen end dem der har været i Danmark længe. Det skyldes muligvis at det kan være svært at behandle psykiske symptomer effektivt, hvis de har været til stede i mange år. Hvis man oplever psykiske symptomer i efterforløbet af en eller flere voldsomme hændelser, er der derfor en god idé at opsøge sin egen læge med det samme, så man om nødvendigt kan blive tilbudt relevant behandling. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig mange gange for din deltagelse i studiet. Din og andres deltagelse i vores projekter har afgørende betydning for at vi hele tiden kan forbedre vores behandlingstilbud, således at de patienter vi behandler i fremtiden kan få et så effektivt behandlingstilbud som overhovedet muligt. 

Jeg håber du har været tilfreds med dit forløb på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og har følt dig godt informeret om forskningsprojektet. Skulle du have nogen spørgsmål til projektets resultater eller betydningen for din behandling er du meget velkommen til at kontakte mig på nedenstående e-mail eller telefonnummer. 


Med venlig hilsen 

Charlotte Sonne, projektansvarlig læge, på vegne af det samlede forskningsteam 

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 

Psykiatrisk Center Ballerup 

Maglevænget 2

2750 Ballerup 

E-mail: charlotte.sonne@regionh.dk 

Tlf. 3864 5178

Responsible editor