Kompetencekursus i transkulturel psykiatri

Oplæggene blev afviklet på Psykiatrisk Center Ballerup, CTP den 19. og den 20. november 2020


Video 1: 
FLYGTNINGES ANKOMST TIL DANMARK OG MØDET MED SYSTEMET
Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp (62 min.)
Se video i browser

Video 2:

TRAUMERELATEREDE PSYKISKE LIDELSER & BEHANDLING AF TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE
Trine Nørregaard Hansen, overlæge, CTP (41 min.)
Se video i browser

Video 3:
SAMTALETERAPI MED TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE
Didde Møller, psykolog, CTP (42 min.)
Se video i browser

Video 4:
KLINISK EFFEKTFORSKNING OG TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE: HVAD VED VI IDAG?
Jessica Carlsson, Lohmann, overlæge, CTP (32 min.)
Se video i browser

Video 5:
TRANSKULTUREL PSYKIATRI
Trine Nørregaard Hansen, overlæge, CTP (44 min.)
Se video i browser

Video 6:
KULTURELLE KOMPETENCER OG DET TRANSKULTURELLE INTERVIEW
Marianne Østerskov, sygeplejerske, CTP (36 min.)
Se video i browser

Video 7:
MELLEMØSTENS HISTORIE GENNEM 100 ÅR SAMT NUTIDENS KONFLIKTER OG FLYGTNINGE
Didar Al-Dawaski, tolk, CTP (58 min.)
Se video i browser

Video 8:
PSYKOSER PÅ TVÆRS AF KULTURER
Sigurd W. Uldall, læge, CTP (40 min.)
Se video i browser

Video 9:
JINN I DET KLINISKE MØDE
Maria G. Hansen, psykolog, CTP (41 min.)
Se video i browser

Video 10:
DEPRESSION PÅ TVÆRS AF KULTURER
Erik Vindbjerg, psykolog, CTP
Se video i browser

Video 11:
TOLKENS ROLLE
Fouzia Johanssen, tolk, CTP &
Ida Ghiai, tolkekoordinator, CTP (57 min.)
Se video i browser


Video 12:
HVORDAN HÅNDTERER MAN ANFALDSFÆNOMENER?
Eneli Hero, psykolog, CTP
Se video i browser
Redaktør