​​​Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (i daglig tale kaldt CTP) er en psykiatrisk specialfunktion som servicerer landets største psykiatriske arbejdsplads Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er fysisk placeret på Psykiatrisk Center Ballerup. ​

Psykiatri er et sundhedsfagligt speciale som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

På CTP har vi følgende målgrupper:

1.      Diagnostik og behandling af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter, samt
2.      Diagnostik og behandling af traumatiserede flygtninge.


download.jpg About the Competence Centre for Transcultural Psychiatry (CTP)


   ​​​​​