Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri (ITP)

ITP er en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab for alle læger og lægestuderende med interesse for transkulturel psykiatri. CTP varetager sekretariatsfunktionen og CTP overlæge Jessica Carlsson Lohmann er gruppeformand.

Der afholdes et årligt efterårsmøde i ITP på CTP som i 2021 er 27. oktober .

Interesserede ITP medlemmer inviteres til at deltage i CTPs Transkulturelle Journal Club og i Transkulturelt Lægeforum (se mere info samt datoer her) som begge finder sted 6 gange årligt.  

Tid og sted for møder meddeles via email men vil også fremgå her på hjemmesiden. Hvis man gerne vil modtage invitationer via email bedes man venligst sende en mail til Morten Ekstrøm på morten.ekstroem@regionh.dk


Responsible editor