Web resources

English

Center of Excellence for Cultural Competence

This New York based Center investigates and disseminates best practices in the delivery of culturally competent mental health services to underserved populations who are affected by cultural and linguistic barriers.

DIGNITY

Represented in more than 20 countries, the institute cooperates with local partner organisations to fight torture and help torture victims and their families to a better life. Their work involves treatment, research, international development work and advocacy.

European Society for Traumatic Stress Studies

Promotes the sharing of knowledge and experience about all aspects of psychotraumatology by fostering research and best practice, building networks, and by contributing to public policy at a European level.

Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU)

The Centre is part of the University of Copenhagen and conducts research on migrants' and ethnic minorities' health and disease patterns and on the structure, function and efficacy of health services in relation to migrant and ethnic minorities.

​InfoMigrants

A website supplying migrants with news and information about the countries they have left, the countries they travel through, and the countries where they are headed. InfoMigrants is a collaboration led by three major European media sources.

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Umbrella for more than 140 independent torture rehabilitation organisations in over 70 countries around the World.

International Society for Traumatic Stress Studies

Provides a forum for the sharing of research, clinical strategies, public policy concerns and theoretical formulations on trauma around the world. Members include psychiatrists, psychologists, social workers, nurses, counselors, researchers, administrators, advocates, journalists, clergy, and others with an interest in the study and treatment of traumatic stress.

Society for the Study of Psychiatry and Culture (SSPC)

North America based nonprofit, interdisciplinary organisation devoted to furthering research, clinical care and education in cultural aspects of mental health and illness.

STARTTS – The NSW Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors

Specialist, non-profit organisation that for the past 25 years has provided culturally appropriate and cutting edge psychological treatment and support to help people heal the scars of torture and refugee trauma and rebuild their lives in Australia.

List of World Psychiatric Association Member Societies

World Psychiatric Association's section on Transcultural PsychiatryDanish/Scandinavian

Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Videnscenter med indgående kendskab til integration og rehabilitering. Fokus er primært på traumer og den bedst mulige støtte til flygtninge.

​Etnisk Ung

Yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. Teamet udgør en af landets stærkeste resurser inden for det æresrelaterede område.

Integrationsviden: Familie & Sundhed

Vidensportalen Integrationsviden har en sektion om Familie & Sundhed der er særlig relevant for fagfolks psykosociale arbejde med flygtninge og indvandrere.

Transkulturellt Centrum 

Organisation i Stockholm, Sverige som arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Traume.dk

Vidensportal der samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD.

"Venligboerne i København og Omegn"

Et folkeligt baseret initiativ til fordel for flygtninge, der har brug for hjælp af forskellig art. Initiativet kører forskellige steder i landet og via Facebook-grupper som den linket til ovenfor.

Videnscenter for Psykotraumatologi (Syddansk Universitet)

Videnscentret har siden 2009 etableret sig som det ledende nationale videnscenter for psykotraumatologi, der arbejder for at styrke forskning i traumeforårsagede psykiske krisetilstande med henblik på at forbedre den krisepsykologiske behandling og forebyggelse både nationalt og internationalt.

TOP

Responsible editor