Knowledge Centre for Transcultural Psychiatry 2001-12

This is a collection of publications from the staff and others affiliated to the former Knowledge Centre for Transcultural Psychiatry, which exsisted from 2001-12.

​​​

2012​​ | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 20​05 ​| 2004 ​2003 |​​ 20022001​

2012

Cortisol and serotonin changes - the pathway from psychological stress to depression
Drjlan, Ana
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

Der er forskel på at være fra Nørrebro og Nigeria… 
Santarelli, Anita
PsykiatriNyt marts, 3-4, 2012

Hvad tilbyder Videnscentret dig?
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Pjece, marts 2012

Mental health of Turkish women in Germany : resilience and risk factors
Bromand, Zohra; Temur-Erman, S.; Y​esil, R.; Montesinos, A. Heredia; Aichberger, M.; Kleiber, D.; Schouler-Ocak, Meryam; Heinz, Andreas; Kastrup, Marianne; Rapp, Michael A.
​European psychiatry 27, suppl. 2, s17-s21, 2012


Mental health problems of early career psychiatrists: from diagnosis to treatment strategies
Jovanovi´c, Nikolina; Beezhold, Julian; Mihai, Adriana; Andlauer, Olivier; Johnson, Sarah; Kastrup, Marianne 
I: How to succeed in psychiatry : a guide to training and practice
Fiorillo, Andrea (red); Callies, Iriss Tatjana (red); Sass, Henning(red), pp. 283-295. - Chichester : John Wiley, 2012 

Psychogenic nonepileptic seizures
Andersen, Lærke Heidam Juul;  Wind; Gunver Kristine Knude
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

The role of ethics in psychiatric training and practice
Hanon,Cecile; Eraslan,Defne; Mathis, Dominique; Donovan, Abigail L.; Kastrup, Marianne 
I: How to succeed in psychiatry : a guide to training and practice
Fiorillo, Andrea (red); Callies, Iriss Tatjana (red); Sass, Henning(red), pp. 259-272. - Chichester : John Wiley, 2012 

Självmord och självmordsbeteende hos flyktingar
Nordin, Lovisa
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

2011

Structural brain alterations in PTSD patients - a review
Sandström, Katharina
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

Cultural aspects of depression as a diagnostic entity: historical perspective 
Kastrup, Marianne
Medicographia 33(2), 119-124, 2011

Fysisk aktivitet som behandling for flygtninge med PTSD - evidens og teoretiske overvejelser
Nordbrandt,  Maja Schultz
OSVAL-II opgave fra Københavns Universitet, 24 sider

Gender, human rights and cultural diversity: Reflections on a career in transcultural psychiatry
Kastrup, Marianne
Transcultural psychiatry 48(1-2), 66-78, 2011 

Hamilton Depressionsskalaens anvendelse på tværs af kulturer
Krogh, Helle B.
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

Kulturel spørgeguide, 2. udgave
Østerskov, Marianne (red)
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 21 s. - 2011

Measuring the stigma of psychiatry and psychiatrists: development of a questionnaire
Gaebel, W.; Zäske, H.; Cleveland, H.; Zielasek, J.; Stuart, H.; Arboleda-Florez, J.; Akiyama, T.; Gureje, O.; Jorge, M. R.; Kastrup, Marianne, Suzuki, Y.; Tasman, A.; Sartorius, N.
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 261 (Suppl 2), S119-123, 2011 

Psychotic symptoms in refugees diagnosed with PTSD : a series of case reports
Nørredam, Marie; Jensen, Mette; Ekstrøm, Morten
Nordic journal of psychiatry 65(4), 283-288, 2011

PTSD epidemiology with particular reference to gender 
Kastrup, Marianne
I: Stein, Dan J. (red); Friedman, Matthew (red); Blanco, Carlos (red). Post-traumatic Stress Disorder. - Chichester : John Wiley. 2. udg. – 304 sider. – ( WPA Series in Evidence and Experience in Psychiatry), 2011​​

Quality of dementia diagnostic evaluation for ethnic minority patients: a nationwide study
Nielsen, T. Rune; Andersen, Birgitte Bo; Kastrup, Marianne; Phung, Thien Kieu Thi; Waldemar, Gunhild
Dementia and geriatric cognitive disorders 31(5), 388-396, 2011

Register-based studies on migration, ethnicity, and health
Nørredam, Marie; Kastrup, Marianne; Helweg-Larsen; Karin
Scandinavian journal of public health 39(7, suppl.), 201-205, 2011 

Sleep disturbances in patients with Posttraumatic stress disorder - A literature review of  treatment ​options and results
Oslon, Emilia;  Sødal, Eir Flatmark
Kandidatopgave fra Københavns Universitet, Sundhedsfagligt Institut

Sygepleje til den sindslidende med anden etnisk baggrund
Østerskov, Marianne 
I: Psykiatrisk sygepleje : lærebog for sygeplejestuderende / Kragerup, Jeanet (red); Sletterød, Hanne (red), s. 229-251. - København : Munksgaard, 2011

Transkulturel medicin
Kastrup, Marianne
I: Sundhedsdansk / Kristensen, Jørgen Kvist (red); Lippert, Elisabeth (red); Mørkeberg, Claes (red); Vahr, Susanne (red), s. 61-65. – København : Munksgaard, 2011

2010 

Clinical efficacy of cultural formulations in an acute mental health setting: a randomized controlled intervention trial and a hospital ethnography
Jadhav, Sushrut 
Power points fra temadagen 22. januar 2010: "Kultur og psykiatri - en antropologisk tilgang til det kliniske arbejde

Doctor wants a copy of the Taliban : sensitising British mental health professionals to Islam
Jadhav, Sushrut
Power points fra temadagen 22. januar 2010: "Kultur og psykiatri - en antropologisk tilgang til det kliniske arbejde

Et spørgsmål om anerkendelse
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, - 5 s. - 2010
Den 23, november 2009 afholdt Videnscentret en temadag med titlen "Når behandling ikke er nok".
Artiklen er skrevet med baggrund i Flora Ghoshs oplæg. Du kan se Flora Ghoshs power points her 

Hvordan høre​r vi Ahmeds fortællinger i det transkulturelle rum?
Østerskov, Marianne
Fokus på familien : nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid 38(2), 159-174, 2010

Late mental health changes in tortured refugees in multidisciplinary treatment
Carlsson, Jessica; Olsen, Dorte Reff; Kastrup, Marianne; Mortensen, Erik Lykke
Journal of nervous and mental disease 198(11), 824-828, 2010

Ligelig behandling uanset etnisk baggrund 
Kastrup, Marianne
Ugeskrift for læger 172(9), 683, 2010

Når hverken behandling eller sygdom er nok
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, - 4 s. - 2010 
Den 23, november 2009 afholdt Videnscentret en temadag med titlen "Når behandling ikke er nok".
Artiklen er skrevet med baggrund i Søren Buus Jensens oplæg "Dobbelt diskrimination til den halve pris? eller noget om den nye "dobbelt-diagnose" nemlig psykiatrisk sygdom + flygtninge-/indvandreridentitet"

Traumer - en livslang belastning
​Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri - 3 s. - 2010 
Den 23. november 2009 afholdt Videnscentret en temadag med titlen "Når behandling ikke er nok".
Artiklen er skrevet med baggrund i Marianne Kastrups oplæg

Tro, omsorg og interkultur - erfaringer fra social- og sundhedsområdet
Baig, Naveed; Kastrup, Marianne Kastrup; Rasmussen, Lissi; Nabe-Nielsen, Henning; Dyhr, Lise; Nørregaard, Christian; Ghosh, Flora; la Cour, Peter; Ahmad, Asad Farooq; Brorholt, Grete Holdt; Baig, Naveed; Torbøl, Stéphanie; Nielsen, Anette Sonne
København : Hans Reitzels Forlag. - 238 sider, 2010

WPA guidance on how to combat stigmatisation of psychiatry and psychiatrists​
Sartorius, Norman; Gaebel, Wolfgang; Cleveland, Helen-Rose; Stuart, Heather; Akiyama, Tsuyoshi; Arboleda-Flórez, Julio; Baumann, Anja E.; Gureje, Oye; Jorge, Miguel R.; Kastrup, Marianne; Suzuki, Yuriko; Tasman, Allan
World psychiatry 9(3), 131-144, 2010

2009

Contemporary topics in women's mental health : global perspectives in a changing society
Chandra, Prabha S. (red); Herrman, Helen (red); Kastrup, Marianne (red); Rondon, Marta (red); Niaz, Unaiza
(red); Okasha, Ahmed (red); Fisher, Jane E. (red) Chichester : John Wiley. – 552 sider. – (World Psychiatric Assosication series), 2009

Cultural aspects of depression
Kastrup, Marianne; Machleidt, Wielant; Behrens, Katharina; Calliess, Iris Tatjana
I: WPA educational programme on depressive disorders : Volume 3: Depression in specific population groups : part 4, pp 208-237. – Geneve : World Psychiatric Association, 2009
Volume 3 kan downloades her​fra

Current issues in Danish psychiatry
Fink-Jensen, Anders; Kastrup, Marianne; Lolk, Annette
Nordic journal of psychiatry 63(6), 517-518, 2009

Dilemmaer i transkulturel diagnostik
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 5 s. - 2009
Den 11. december 2008 afholdt Videnscentret en temadag med titlen "Fejler Peter og Ahmed det samme?"
Artiklen er skrevet med baggrund i Sushrut Jadhavs oplæg "Issues related to the Western perceptions on diagnosis and their shortcomings". Du kan se Sushrut Jadhavs power points som pdf-fil her 

Dokumentation i behandling af traumatisere​de flygtninge
​Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 5 s. - 2009
Videnscentret afholdt den 9. oktober 2008 en temadag for ansatte i psykiatrien. Temadagen beskæftigede sig med kultur og diagnosticering.
Artiklen er skrevet med baggrund i Annemarie Gottliebs oplæg "Erfaringer med brug af "International Classification of Function,Disability and Health, ICF"".
Du kan se Annemarie Gottliebs power points som pdf-fil her 

Faldgruber i transkulturel diagno​s​tik
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 6 s. - 2009
Den 11. december 2008 afholdt Videnscentret en temadag med titlen "Fejler Peter og Ahmed det samme?". 
Artiklen er skrevet med baggrund i Christian Haasens oplæg "Pitfalls and advice in transcultural diagnostics". 
Du kan se Christian Haasens power points som pdf-fil her

Fremtidens psykiatri
Jensen, Anders Fink; Kastrup, Marianne
Ugeskrift for læger 171(13), 1082, 2009

Hvordan diagnosticeres torturoverlevere?
Kastrup, Marianne
København : RCTs årsberetning 2008. – pp 14-15

The impact of culture on women’s mental health
Kastrup, Marianne; Niaz, Unaiza
I: Chandra, Prabha S. (red); Herrman, Helen (red); Kastrup, Marianne (red); Rondon, Marta (red); red); Okasha, Ahmed (red); Fisher, Jane E. (red). Contemporary topics in women's mental health : global perspectives in a changing society, pp 359-68. - Chichester : John Wiley.– (World Psychiatric Assosication series), 2009

Impact of violence, disasters, migration and work
Kastrup, Marianne; Niaz, Unaiza
I: Chandra, Prabha S. (red); Herrman, Helen (red); Kastrup, Marianne (red); Rondon, Marta (red); Okasha, Ahmed (red); Fisher, Jane E. (red). Contemporary topics in women's mental health : global perspectives in a changing society, pp 463-383. - Chichester : John Wiley.– (World Psychiatric Assosication series), 2009 

Kunsten at navigere i de diagnostiske farvande i transkulturel psykiatri
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 5 s. - 2009
Videnscentret afholdt den 9. oktober 2008 en temadag for ansatte i psykiatrien. Temadagen beskæftigede sig med kultur og diagnosticering. 
Artiklen er skrevet med baggrund i Marco Scarpinati-Rossos oplæg "Erfaringer med brug af ”Kulturelt Interview"". 
Du kan se Marco Scarpinati-Rossos power points som pdf-fil her

Multiaxial schemas for psychiatric diagnosis
Banzato, Claudio E. M.; Jorge, Miguel Roberto; Kastrup,  Marianne
I : Salloum, Ihsan M. (red); Mezzich, Juan E. (red). : Psychiatric diagnosis : challenges and prospects. pp. 279-288 – Chichester:  John Wiley . – 2009. – (World Psychiatric Association evidence and experience in psychiatry series)

Når terapien møder Allah
Andersen, Ida
Psykolog nyt 11, 3-7, 2009

Over- eller underdiagnosticeres indvandreres psykiske problemer ?
Kastrup, Marianne; Helweg-Larsen, Karin
Månedsskrift for praktisk lægegerning 87(1), 59-68, 2009

Psykoterapi med traumatiserede flygtninge : behandlingsmanual
Jensen, Mette; Hjortkjær, Dorte Boye; Parwani, Naderah; Hero, Eneli
Kramer; Hansen, Kenan; Calmer, Juno
Psykolog Nyt 60(23), 13-16, 2009

Rehabilitating torture surv​ivors ​
Sjölund, Bengt H.; Kastrup, Marianne; Montgomery, Persson, Edith; Ann L. 
Journal of rehabilitation medicine 41(9), 689-696, 2009
Artiklen er skrevet med baggrund i konferencen , "Rehabilitating Torture Survivors", som blev afholdt i København i december 2008. Konferencen var arrangeret af Rehabiliteringscenter for Torturofre og Videnscentret.

Tema: Kultur i psykiatrien
Kastrup, Marianne
Psykiatriinformation 16(4), 8-10, 2009

Transkulturel psykiatri
Kastrup, Marianne
I: Mors, Ole (red); Kragh-Sørensen, Per (red); Parnas, Josef (red) : Klinisk psykiatri.- 3. udgave, kapitel 13, pp. 595-611. - København : Munksgaard. - 2009

Transkulturel psykiatri
Kastrup, Marianne
I : Nyboe, Lene (red); Hvalsøe, Berit (red) : Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter, kapitel 28, pp. 523-526. - København : Munksgaard. - 2009

Ungdomars identitetskris
Kastrup, Marianne;  Helweg-Larsen, Karin
Adopterade ungdomar av bägge könen mår psykiskt betydligt sämre än sina jämnåriga, visar en dansk studie. Även flickor uppvuxna i etniskt blandade familjer har oftare psykiska problem. Men upptäcker vården svårigheterna i tid?
litterarurliste
i&m : invandrare og minoriteter 36(4-5), 48-51, 2009

WPA educational programme on depressive disorders
Task force
​Sartorius, Normann (Co-chairman); Tasman, Allan (Co-chairman); Benyakar, M.; Chiu, Edmond; Chiu, Helen Fung kum; Douki, S.; Gask, L.; Goldberg, D.; Gureje, Oye; Ivanov, Stanislav V.; Kanba, S.; Kastrup, Marianne; Maj, Mario; Riba, Michelle B.; Tyano, Sam; Wasserman, Danuta
Geneve. – 2009. – 4 bd.
Volume 1: Fundamentals
Volume 2: Physical illness and depression
Volume 3: Depression in specific population groups
Volume 4: Methods of training and education about depression

2008

The American Psychiatric Publishing textbook of psychiatry
Hales, Robert E. (red); Yudofsky, Stuart C. (red); Gabbard, Glen O. (red)
Arlington, VA : American Psychiatric Publishing - 5. udg.
- 1818 sider, 2008
Marianne Kastrup har været medlem af International Editorial Advisory Board

Between hope and dispair : case incident 15
Erhard, Rachel
I : Arthur, Nancy (red); Pedersen, Paul (red) : Case incidents in counseling for international transitions, pp. 245-259. - Alexandria, Va : American Counseling Association. - 2008
Response by : Marianne Kastrup, Armando Báez and Juris G. Draguns

Counseling for transition trauma and health concerns : case incident 10
Kastrup, Marianne; Báez, Armando
I : Arthur, Nancy (red); Pedersen, Paul (red) : Case incidents in counseling for international transitions, pp. 151-167. - Alexandria, Va : American Counseling Association. - 2008
Response by : Roy Moodley, Dina B, Lublin; Saadia Akram and Monica Justin

Dansk Psykiatrisk Selskab 1908-2008 : en antologi, især om de sidste 25 år​
Lolk; Annette; Bauer, Jeanett; Kastrup, Marianne; Kramp, Peter; Sestoft, Dorte
København : Dansk Psykiatrisk Selskab. – 140 s., 2008

Differences in diagnostic profile of persons of different ethnic background in contact with mental health services : Results form a nationwide register study
Kastrup, Marianne
Siberian Gerald of psychiatry and addiction psychiatry 3, 42, 2008

Hvordan diagnosticeres torturoverlevere?​
Kastrup, Marianne
I: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre. : RCT08 : årsberetning 2008 : Tema : Rehabilitering for fremtiden. – pp. 14-15. – København, 2008

Management of victims of torture 
Kastrup, Marianne; Jaranson, Jim 
I: Tasman, Alland (red); Maj, Mario (red); First, Michael B. (red); Kay, Jerald (red); Liebe, Jeffrey A. : Psychiatry. - 3. udg. pp. 2563 - 2575. - Chichester : John Wiley. - 2008

Migrant women and ​​their utilization of psychiatric serives compared to Danish women
Kastrup, Marianne
European psychiatry 23(supplement 2), S19, 2008
(kun abstract)

Staff competence in dealing with traditional approaches
Kastrup, Marianne
European psychiatry 23(supplement 1), s59-s68, 2008

2007

Adoption og psykisk sygdom : er der en øget risiko for psykiske trivselsproblemer og alvorlig psykisk sygdom blandt unge adoptivbørn ?
Kastrup, Marianne; Helweg-Larsen, Karin
Adoption og samfund 31(4), 5-8, 2007

Consequenses of collective violence with particular focus on the gender perspective :  secondary publication
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne
Danish medical bulletin 54(2), 155-156, 2007
Artiklen er en bearbejdelse/oversættelse af: Konsekvenser af kollektiv vold med særlig fokus på kønsperspektivet
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne
Ugeskrift for læger 168(36), 3047-3049, 2006

Cultural concern in the use of coercion
Kastrup, Marianne
BMC Psychiatry 7(supplement 1), S60 , 2007
(kun abstract)

The cultural interview
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 5 s. - 2007
Artikel på baggrund af Videnscenter for Transkulturel Psykiatris symposium på Rigshospitalet den 14. november 2006 "Dilemmaer i transkulturel diagnostik" og især på baggrund af  indlægget "The cultural interview" af Hans Rohlof (se Rohlofs overheads her)

Depression in the era of migration and collison of cultures
Kastrup, Marianne
Australian and New Zealand journal of psychiatry 41(supplement 2), A238, 2007
(kun abstract)

Etniske forskelle i kontaktmønsteret til det danske psykiatriske behandlingssystem - et registerbaseret studie
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne; Báez, Armando; Flachs, Esben Meulengracht
København : Statens Institut for Folkesundhed; Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
- 123 s. - bibl. s. 114 - 123. - 2007
Andet i relation til udgivelsen :
Pressemeddelelse
Ugens tal for folkesundhed", uge 20, 2007" fra Statens Institut for Folkesundhed. "Store forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrien blandt forskellige etniske grupper i Danmark"

Global mental health : secondary publication
Kastrup, Marianne; Báez, Armando
Danish medical bulletin 54(1), 42-43, 2007 
(Næsten identisk dansksproget artikel : Global mental sundhed  i Ugeskrift for læger 168(36), 3030-3032, 2006)

Her tages ånderne alvorligt
Jensen, Ulf Joel
Ugeskrift for læger 169(44), 3792-3793, 2007
​​Interview med Marianne Kastrup og Karin Helweg-Larsen

Hur införlivas transkultu​​rella aspekter på psykiatrin
Ekblad, Solvig; Kastrup, Marianne
Svensk psykiatri hade transkulturell psykiatri som temanummer 1 2007. I en fortsättning diskuterar Solvig Ekblad och Marianne Kastrup en workshop i ämnet som tog plats under den internationella konferensen ”Classification, Diagnosis and Context: Celebrating Linnaeus 300th Birthday” i Uppsala 30–31 maj. Syftet med denna workshop var att diskustera frågor av allmänt intresse och angelägenhet inom området transkulturell psykologi och psykiatri.
Tidskriften för svensk psykiatri nr. 3, 30-31, 2007

Interpersonal violence towards women
Ekblad, Solvig; Kastrup, Marianne; Eisenman, David P.; Arcel, Libby Tata
I: Walker, Patricia Frye (red); Barnett, Elizabeth Day (red) : Immigrant medicine, pp. 665-671. - u. s. : Saunders. - 2007

Kultur og diagnosticering - et bud på retningslinjer
Weismann, Anne Dorte
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 9 s. - 2007

Kønsforskelle i stress blandt læger
Hargreave, Marie; Petersson, Birgit H.; Kastrup, Marianne 
Ugeskrift for læger 169(25), 2418-2422, 2007

The need for female leadership in international professional organisations
Kastrup, Marianne
European psychiatry 22(supplement. 1), S23-S24, 2007
(kun abstact)

Psykisk trivsel - psykisk sygdom : etniske forskelle blandt unge i Danmark : en undersøgelse baseret på register- og interviewdata om omfang og karakter af psykisk sygdom og psykisk trivsel blandt unge med dansk baggrund, indvandrere og efterkommere af indvandrere
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne; Flachs, Esben Meulengracht
København : Statens Institut for Folkesundhed. - 89 s. - bibl. - 2007

Survivors of torture : a hidden population
Wenzel, Thomas; Kastrup, Marianne; Eisenman, David P.
I: Walker, Patricia Frye (red); Barnett, Elizabeth Day (red) : Immigrant medicine, pp. 653-663. - u. s. : Saunders. - 2007

Sygdomsperspektiver
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 4 s. - 2007 
Artikel på baggrund af Videnscenter for Transkulturel Psykiatris symposium på Rigshospitalet den 14. november 2006 "Dilemmaer i transkulturel diagnostik" og især på baggrund af visningen af filmen "The culture of emotions" og den efterfølgende diskussion

Transcultural psychiatry: specific problems related to gender

Kastrup, Marianne

World cultural psychiatry research review 2(1), 36-39, 2007

Tre perspektiver på sygdom og diagnosticering
​Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 9 s. - 2007
Artikel på baggrund af Videnscenter for Transkulturel Psykiatris symposium på Rigshospitalet den 14. november 2006 "Dilemmaer i transkulturel diagnostik" og især på baggrund af indlæggene:

  • ICD-10 aspekter / overlæge Aksel Bertelsen
  • Giver det mening at tale om psykiatriske diagnoser på tværs af kulturer? / antropolog Beth Elverdam (se Beth Elverdams overheads her​)
  • Hvad vil det sige, at en sygdom eksisterer / overlæge Peter W. Jepsen (se Peter W. Jepsens overheads her ​)

Utilization of psychiatric services among ethnic groups. Results from a nationwide register study
Kastrup, Marianne​
European psychiatry 22(supplement 1), S79, 2007
(kun abstract)​

2006

A beautiful mind
Jerlang, Clea
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 6 s. - 2006
Artikel på baggrund af temadag den 10. maj for videnscentrets kontaktpersoner 

The cultural interview
​Rohlof, Hans
Overheads fra symposium 14. november 2006 på Rigshospitalet: Dilemmaer i transkulturel diagnostik.
Læs journalistisk artikel om oplægget her

En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psyksisk syge med anden etnisk baggrund end dansk
Olesen, Camilla; Østergaard, Liv
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 32 s. - 2006
knytter sig til: Øjne på historien

Empowerment i transkulturel psykiatri i Danmark
Báez, Armando; Kastrup, Marianne
Socialmedicinsk tidskrift nr. 3,  255-262, 2006 (Sverige) 

Erfaringer fra det transkulturelle team i distriktspsykiatrien på Nørrebro
Jerlang; Clea
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 1 s. - 2006
Artikel på baggrund af kursus d. 25. januar 2006 på Panum Instituttet, København

Etiske aspekter af transkulturel forskning
Kastrup, Marianne; Jerlang, Clea
Ugeskrift for læger 168(5), 466-468, 2006

Giver det mening at tale om psykiatriske diagnoser på tværs af kulturer? - medicinsk antropologiske refektioner
Elverdam, Beth
Overheads fra symposium 14. november 2006 på Rigshospitalet: Dilemmaer i transkulturel diagnostik
læs journalistisk artikel om oplægget her

Global mental sundhed
Kastrup, Marianne; Báez, Armando 
Ugeskrift for læger 168(36), 3030-3032, 2006 
(Næsten identisk engelsksproget artikel: Global mental health : secondary publication Danish medical bulletin 54(1), 42-43, 2007)

Hvad vil det sige, at sygdomme eksisterer?
Jepsen, Peter W.
Overheads fra symposium 14. november 2006 på Rigshospitalet:  Dilemmaer i transkulturel diagnostik
læs journalistisk artikel om oplægget her

Information från vårt grannland - Danmark
Østerskov, Marianne
Nyhetsbladet - Transkulturellt Centrum - Stockholms läns lansting, nr. 3, 1-2, 2006

Integration von Migranten in das psychiatrische Versorgungssystem am Beispiel Dänemarks
Kastrup, Marianne
I: Machleidt, Wielant; Salman, Ramazan; Calliess, Iris Tatjana (red) : Sonnenberger  Leitlinien : Integration von Migranten in Psychiatrie und Psychotherapie : Erfarungen und Konzepte in Deutschland und Europa, pp. 67-72. - (Reihe Forum Migration, Gesundheit, Integration; Band 4) . - Berlin : VWB, Verlag für Wissennschaft und Bildung, 2006 

Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri
​Østerskov, Marianne; Kastrup, Marianne; Báez, Armando
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2006. - 2. udgave 

Kommunikation i psykiatrisk behandling af flygtninge og indvandrere : et litteraturstudie med fokus på muligheder for kommunikationsforbedring 
Celius, Yngva
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri - 26. s. - 2006 

​Konsekvenser af kollektiv vold med særlig fokus på kønsperspektivet
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne
Ugeskrift for læger 168(36), 3047-3049, 2006 
denne artikel er bearbejdet/oversat til engelsk: Consequenses of collective violence with particular focus on the gender pe​rspective :  secondary publication
Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne 
Danish medical bulletin 54(2), 155-156, 2007

Kultur og fordomme gør blind
Østerskov, Marianne
Sygeplejersken nr. 3, 50-53, 2006

Kunsten at åbne et vindu​e - nye tiltag i arbejdet med syge fra etniske minoritetsgrupper
Jerlang; Clea
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 9 s. - 2006
Artikel på baggrund af kursus d. 25. januar 2006 på Panum Instituttet, København

Litteraturliste
Østerskov, Marianne
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 12 s. - 2006

Mental health and health-related quality of life : a 10-year follow-up of tortured refugees 
Carlsson, Jessica; Olsen, Dorte Reff; Mortensen, Erik Lykke; Kastrup, Marianne
Journal of nervous and mental disease 194(10), 725-731, 2006

Mental health consequences of war : gender specific issues
Kastrup, Marianne
World psychiatry 5(1), 33-34, 2006
download artiklen herfra (vælg "publications" i venstre spalte, vælg "World psychiatry", vælg volume 5, nr. 1

Narrativ metode i psykiatrien
Jerlang; Clea
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 3 s. - 2006
Artikel på baggrund af kursus d. 25. januar 2006 på Panum Instituttet, København

Narrativ tilgang i transkulturel psykiatrisk sygepleje : et proje​kt til kvalitetsudvikling
Østerskov. Marianne; Sørensen, Lis
I : Udviklingsaktiviteter : Sygepleje 2005, s. 90- 93.
København : Rigshospitalet, - 179 s. - 2006

Predictors of mental health and quality of life in male tortured refugees
Carlsson, Jessica M.; Mortensen, Erik L.; Kastrup, Marianne
Nordic journal of psychiatry 60(1), 51-57, 2006

Traumatiserede flygtninge har behov for hjælp
Kastrup, Marianne
Politiken, 8. januar 2006, 5. sektion, side 20. - (Spørg Riget)

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri – fortid og fremtid
Jerlang, Clea
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 14 s. - 2006
Artikel baseret på interview med 5 behandlere

War and women mental health
Kastrup, Marianne
World cultural psychiatry research review 1(1), 29-33, 2006 

Øjne på historien
Jerlang, Clea
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 4 s. - 2006
Artikel på baggrund af temaeftermiddag på DPC Nørrebro. Knytter sig til:  En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psyksisk syge med anden etnisk baggrund end dansk​

2005​

Der Beruf des Psychiaters und sein Menschenrechts-Aspekt: Sollten kulturelle Unterschiede gemacht werden 
Kastrup, Marianne
Die Psychiatrie 2(3), 147-152, 2005

Community baseret støtte til traumatiserede mennesker. Hvor meget ved vi om resultaterne af denne indsats?
Berliner, Peter
Overheads fra temadag 1. september 2005 på Rigshospitalet: Nyere undersøgelser af indvandreres og flygtninges psykiske helbred
Journalistisk sammenskrivning af Peter Berliners oplæg kan læses her

Cultural aspects of psychosocial interventions
Kastrup, Marianne 
European psychiatry 20(supplement 1), S241, 2005 
(kun abstract)

Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatiener
Kastrup, Marianne
Nyhedsbrev om islam og kristendom 2005(2), 12-16

Flygtninges psykiske sundhed
Jerlang, Clea 
Artikel på baggrund af Edvard Haufs og Jim Jaransons oplæg på temadagen den 1. september 2005: Nyere undersøgelser af indvandreres og flygtninges psykiske helbred
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2005 
Edvard Hauffs overheads kan ses her
Jim Jaransons overheads kan ses her

Follow-up study of mental health and health-related quality of life in tortured refugees in multidisciplinary treatment
Carlsson, Jessica M.; Mortensen, Erik Lykke; Kastrup, Marianne
Journal of nervous and mental disease 193(10), 651-657, 2005

Fællesskabets psykologi
Jerlang, Clea 
Artikel på baggrund af Peter Berliners oplæg på temadagen den 1. september 2005: Nyere undersøgelser af indvandreres og flygtninges psykiske helbred
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2005 
Peter Berliners overheads kan ses her 

Immigranters psykiske helbredstilstand : Nye resultater fra The Oslo Health Survey 
Hauff, Edvard 
Overheads fra temadag 1. september 2005 på Rigshospitalet: Nyere undersøgelser af indvandreres og flygtninges psykiske helbred
Journalistisk sammenskrivning af Jim Jaransons og Edvard Hauffs oplæg kan læses her

Køn, psykisk lidelse og behandling
Kastrup, Marianne
Nordic journal of psychiatry 59(1), 58, 2005
(boganmeldelse)

Lad patienten fortælle 
Projekttitel : Narrativer i psykiatrisk behandling
Fisker, Anders
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 38 s. - 2005

Når børn udsættes for traume
Jerlang, Clea
Fra kursus om arbejdet med traumatiserede flygtninge. Afholdt af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde med Psykiatrifonden den 9. marts 2005

The psychiatric profession and its human rights aspects : should they vary from culture to culture?
Kastrup, Marianne
European psychiatry 20(supplement 1), S242, 2005
(alene abstract)

Psychological consequences of torture and persecution
Jaranson, James M.; Kastrup, Marianne
I: Christodoulou, G. N. (red) : Advances in Psychiatry, vol 2, 155-161 /
New York: World Psychiatric Association. - 2005

Psykisk sygdom blandt indvandrere : et litteraturstudie med fokus på skizofreni og paranoide psykoser
Asserhøj, Lisbeth
København. - 27 s. - 2005
(OSVAL) 

Psykiske problemer hos flygtningekvinder
Kastrup, Marianne
NAKMIs hjemmeside : gæsteskribent februar 2005 

Psykoterapeutisk behandling af flygtninge med PTSD
Jerlang, Clea
Fra kursus om arbejdet med traumatiserede flygtninge. Afholdt af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde med Psykiatrifonden den 9. marts 2005

Sindslidende med etnisk minoritetsbaggrund
Interview med Marianne Kastrup
SIND-bladet, oktober 2005

Somali and Oromo refugees : correlates of torture and trauma history 
Jaranson, James M. 
Overheads fra temadag 1. september 2005 på Rigshospitalet: Nyere undersøgelser af indvandreres og flygtninges psykiske helbred
Journalistisk sammenskrivning af Jim Jaransons og Edvard Hauffs oplæg kan læses her

Somatiseringsbegrebet : en antropologisk tilgang
Carstensen, Helene
Del 1 : Månedsskrift for praktisk lægegerning 83(2), 167-170, 2005
Del 2 : Månedsskrift for praktisk lægegerning 83(3), 353-361, 2005

Statusrapport ​til Indenrigs- og Sundhedsministeriet : rapport for perioden 2000-2004
​København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - oktober 2005
Transkulturel psykiatri
Kastrup, Marianne
Lægen 23, 30-31, 2005 

Traumer og migra​tion
​Jerlang, Clea
Fra kursus om arbejdet med traumatiserede flygtninge. Afholdt af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde med Psykiatrifonden den 9. marts 2005​​

2004

Den indviklede udvikling : om ungdom og identitet blandt børn af psykisk syge med minoritetsbaggrund
Veje, Tine
Semesteropgave på Københavns Universitet, Udviklingspsykologi, 2004 

Flyktninges psykiske helbred
Kastrup, Marianne
I : Psykisk ohälsa bland flyktingar
Socialpsykiatriskt Forum, Sverige. Konference, 30. - 31. marts 2004

Fællesskab og tillid - i en multietnisk virkelighed
Thorsted, Anna Charlotte
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2004 
Også udgivet af Sct. Hans Hospital 

Gender specific treatment of refugees with PTSD
Kastrup, Marianne; Arcel, Libby
I : Wilson, John P.; Drozdek, Boris : Broken spirits : the treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims
New York: Brunner-Routledge. - 528 s. - 2004

Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri
Østerskov, Marianne; Kastrup, Marianne; Báez, Armando
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2004
- nyere udgave fra 2006 kan ses her

Psykiatriforståelse i Danmark og i traditionelle indvandrerlande
Kastrup, Marianne
I : Møller, Bjarne (red): Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller traumatiserede forældre
København : Socialt Udviklingscenter SUS. - 50 s. - 2004

War, women and health​
Arcel, Libby Tata; Kastrup, Marianne
NORA- Nordic journal of women's studies 12(1), 40-47, 2004

2003

Essentials of the World Psychiatric Associations's international guidelines for diagnostic assessment
Mezzich, Juan E.; Berganza, C. E.; Cranach, M. von; Jorge, M. R.; Kastrup, Marianne; Murthy, R. S.; Okasha, A.; Pull, C.; Sartorius, Norman; Zaudig, M. (red)
British Journal of psychiatry 182 (supplement 45), 2003

Følger efter traumatiske oplevelser
Kastrup, Marianne
Fokus 10(2), 18-19, 2003

En opskrift, tak
Østerskov, Marianne
Sygeplejersken 50, 27, 2003

Psykiatri i multikulturelt perspektiv : erfaringer fra psykiatriske afdelinger i Danmark 
Østerskov, Marianne; Jerlang, Clea; Kastrup, Marianne
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 32 s. - 2003

Psykiske lidelser hos indvandrere : faldgruber og redningsbælter
Báez, Armando; Kastrup, Marianne
Månedsskrift for praktisk lægegerning 81(12), 1641-1642, 2003

Sårbarhed er mange ting
Kastrup, Marianne
Social politik nr. 4, 25-26, 2003

Tortursyndrom eller PTSD ?
Kastrup, Marianne
RCT working papers, 1, 2003 
(RCTs 20 års jubilæumssymposium 30. oktober 2002)

Undersøgelse af patienter med anden etnisk baggrunds syn på det psykiatriske behandlingssyst​em : en eksplorativ undersøgelse af patienter ved Distriktspsykiatrisk Center Møllegade (Indre Nørrebro)
Praktikprojekt : Sociologi, Københavns Universitet
Navarro, Dora Bustas
København : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. - 34 s. - 2003

Vi er alle sammen lige
Kastrup, Marianne
Psykiatri Information 10(2), 8-9, 2003

2002

Experience with current multiaxial diagnostic systems : a critical review
Kastrup, Marianne
Psychopathology 35(2-3), 122-126, 2002

Flygtninge og psykiatriske lidelser
Baez, Armando; Kastrup, Marianne
I: Alberdi, Francisco; Nørregaard, Christian; Kastrup, Marianne; Christensen, Majken (red) : Transkulturel psykiatri
København : Hans Reitzels Forlag. - 396 s.- 2002

Fra tanke til handling / af Niels Zeeberg og Charlotte Zeeberg
Kastrup, Marianne
Ugeskrift for læger 167(7), 923, 2002
Boganmeldelse

Multiaxial diagnosis in psychiatry
Mezzich, Juan E.; Janca, Aleksandar; Kastrup, Marianne 
I : Maj, Mario; Gaebel, Wolfgang; López-Ibor, Juan José; Sartorius, Norman (red) : Psychiatric diagnosis and classification
New York : John Wiley. - 308 s. - 2002

Psykisk sygdom hos indvandrere
Kastrup, Marianne
I : Sheller, Jeanet (red) : Forebyggelse på Rigshospitalet 2002 : status og muligheder for strategi 
København : Pegasus. - 2002

Torture and its consequences to mental health 
Arcel, Libby; Kastrup, Marianne; Genefke, Inge; Wenzel, Thomas
I : Christodoulou, G. N.; (red) : Advances in psychiatry
Athen : World Psychiatric Association ; Beta Medical Publishers. - 2002

Transkulturel psykiatri
Alberdi, Francisco; Nørregaard, Christian; Kastrup, Marianne; Christensen, Majken (red)
København : Hans Reitzels Forlag. - 396 s. - 2002

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri​
Kastrup, Marianne
CenterNerven : personaleblad 7(1), 3, 2002

WHO world report on violence and health : chapter 8 : Collective violence 
Krug, Etienne G.;. Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony Band; Lozano, Rafael (red)
Geneve : WHO. - 368 s. - 2002
Marianne Kastrup var medlem af "Advisory Committee" og var "Peer Reviewer"

Work of the WPA Committee to Review Abuse of Psychiatry
Kastrup, Marianne
World psychiatry 1(2), 126-7, 2002

Ældre indvandreres psykiske lidelser : international forskning
Kastrup, Marianne
Ugeskrift for Læger 164(7), 915, 2002

2001​​

Assessment, diagnosis, and intervention Jaranson, James M.; Kinzie, D.; Friedman, M.; Ortiz, D.; Southwick, S.; Kastrup, Marianne; Mollica, R.
I: Gerrity, Ellen; Keane, Terence M.; Tuma, Farris; (red) : Mental health consequences of torture
New York : Kluwer Academic / Plenum Publishers. - xiii,375 s. - 2001

Brasilien-Danmark : debatindlæg : 1- 0? 
Kastrup, Marianne 
Socialpsykiatri 4(6), 22-23, 2001

Den fremmede i os alle : interview med professor  Norman Sartorius, Geneve
Kastrup, Marianne
Psykiatri information 8(4), 14, 2001

Forebyggelse af psykisk lidelse
Kastrup, Marianne 
I: Goldstein, Henri (red) : Sygdomsforebyggelse : hverdag og visioner
København : Akademisk Forlag. - 320 s. - 2001

From measurement to clinical outcome
Kastrup, Marianne; Bech-Andersen, G., Sartorius, Norman, Gerlach, Jes, Paykel, E. (red)
European archives of psychiatry and clinical neuroscience 251 (supplement 2), 2001

Global landscape of psychiatry
Kastrup, Marianne
I : von der Leith, Lars; Hjortsø, Tina; Carlsen, Camilla (red) : Mental health services for deaf people : a worldwide perspective : part 1-2. : Proceedings of the 5. European & 2. World Conference on Mental Health and Deafness.
Afholdt København, 18. - 22. oktober 2000
Stokeinteignhead : European Society for Mental Health and Deafness. - 573 s. - 2001

Quality of life : a dimension in multiaxial classification
Kastrup, Marianne; Mezzich, Juan E. 
I : Kastrup, Marianne; et al. (red): From measurement to clinical outcome. 
European archives of psychiatry and clinical neuroscience 251 (supplement 2), 32-37, 2001

Torture and its consequences
Basoglu, M.; Jaranson, James M.; Mollica, R.; Kastrup, Marianne 
I: Gerrity, Ellen; Keane, Terence M.; Tuma, Farris; (red) : Mental health consequences of torture
New York : Kluwer Academic / Plenum Publishers. - xiii,375 s. - 2001

Transkulturel psykiatri
Kastrup, Marianne
Psykiatri information 8(4), 6-7, 2001

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri : Faktabox
Kastrup, Marianne
Psykiatri information 8(4), 7, 2001​​​​​

Responsible editor