​​​​​​​​​

Diagnostik udredning

På CTP varetager vi forud for behandling en udredning og diagnosticering af vores henviste patienter. Udredningen foregår ved speciallæge i psykiatri eller en yngre læge under tæt supervision af speciallægen.

Kultur og sprog

Da sygdomsudtryk og opfattelse kan være anderledes hos patienter med anden etnisk baggrund end dansk, anvendes de gængse udredningsskemaer med hensyntagen til dette. Der anvendes tolk i det omfang, det vurderes relevant. Til vurdering af kulturelle faktorers indflydelse på sygdomsbilledet anvendes Cultural Formulation Interview (CFI) som på CTP udføres ved sygeplejerske.

Se desuden vores skrivelse Kulturelle faktorers indflydelse på sygdomsbillede og behandlingsalliance (august 2018), som har til formål at give en definition af ’kulturelle faktorer’ og eksempler på hvorledes de kan give anledning til behandling på CTP.


SCAN

Ved alle visitationer på CTP anvendes udvalgte dele af Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) til en indledende generel psykiatrisk udredning samt en mere specifik udredning for maniske og psykotiske symptomer.


Supplerende udredning

Hvis patienten under behandlingsforløbet frembyder symptomer der giver mistanke om anden psykiatrisk lidelse planlægges supplerende udredning. Her kan der f.eks. anvendes følgende diagnostiske vurderingsredskaber:


Ratings

Alle patienter udfylder i løbet af behandlingsforløbet ratings, hvilket indgår i de diagnostiske overvejelser og bruges til vurdering af symptomsværhedsgrad.


Psykoterapi

Ved påbegyndelse af psykotera​pi udfører psykologen en indledende vurdering før psykoterapi. 


Diagnostisk enhed

Overlægerne ved CTP indgår som en del af Diagnostisk Enhed på Psykiatrisk Center Ballerup. Her vurderer CTP overlægerne 1-2 gange om måneden danske patienter som er diagnostisk uafklarede. I CTP varetager vi tillige denne funktion for patienter med anden etnisk baggrund end dansk.


Kompetenceudvikling

Der er vedvarende kompetenceud​vikling​ inden for udredning og diagnostik af yngre læger og speciallæger på CTP med kursusdeltagelse samt undervisningsaktiviteter lokalt og på PCB.​​Redaktør