Publicering fra CTP om adherence til farmakologisk behandling

​Ny publicering stiller skarpt på i hvor høj grad flygtninge i behandling for PTSD tager den ordinerede medicin.

Vent...

​Hinuga Sandahl står bag en spændende artikel i Journal of Psychiatric, som har titlen "Factors affecting adherence to psychotropics in trauma-affected refugees: data from a randomized controlled trial. 

Artiklen fokuserer på adherence til farmakologisk behandling blandt flygtninge med PTSD. 

Studiet fandt at cirka 50 % af flygtninge i behandling for PTSD ikke tog den ordinerede medicin som forventet. Uddannelsesniveau, fremmødefrekvens til samtaler med læge og bivirkninger i relation til psykofarmaka var forbundet med adherence hos denne gruppe af patienter.

​Der er behov for forskning i indsatser rettet mod adherence for flygtninge med psykiske lidelser og for forskning i interventioner, der adresserer sundhedskompetencer, motivation, fælles beslutningstagning og kulturelle kompetencer hos sundhedsprofessionelle. 

Hele artiklen kan læses her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395623005290

 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor