Samarbejde mellem CTP og Psykoterapeutisk Ambulatorium får midler fra Danmarks Frie Forskningsfond

​​Den Frie forskningsfond har netop bevilget 4,4 mio. kr. til projektet "The PEP-study", som udføres i et samarbejde mellem CTP og Psykoterapeutisk Ambulatorium 

Vent...

​​CTP, kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og Psykoterapeutisk Ambulatorium samarbejder om et studie, som afprøver om man kan øge patienters motivation for behandling, og om øget motivation kan føre til, at flere får gavn af den efterfølgende behandling. 

Danmarks Frie Forskningsfond har netop bevilget 4,4 mio. kr. til projektet, som går under titlen "Patient Engagement in PTSD Treatment (PEP) - Advancing PTSD Treatment outcomes" 

Baggrunden for studiet er, at op imod 1/3 af de patienter, der modtager PTSD behandling, ikke får udbytte af den, og næsten lige så mange dropper ud af behandling. Dette har store konsekvenser for livskvaliteten hos individer, der lider af PTSD. Samtidig er det også en samfundsøkonomisk omkostning, da PTSD er en af de lidelser, der i høj grad er årsag til nedsat arbejdsevne. 

Tidligere forskning peger på, at motivation er afgørende for behandlingsudbyttet. I det aktuelle PEP-studie afprøves, om man kan øge patienters motivation for behandling, og om øget motivation kan føre til, at flere får gavn af den efterfølgende behandling. 

Effekten af en motivationsfremmende intervention undersøges i to lodtrækningsforsøg, hvor man samtidigt på to klinikker – Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) og Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup – sammenligner standardbehandling med tillæg af et forberedende motivationsfremmende modul. 

I lodtrækningsforsøget på CTP vil det desuden  blive undersøgt, om fælles beslutningstagen om mere individualiserede behandlingsforløb vil have en positiv effekt på patienternes behandlingsrespons. Det forventes, at disse tiltag vil give bedre udbytte af behandlingen, medføre færre PTSD-symptomer, øget livskvalitet og patienttilfredshed, samt at flere fuldfører den tilbudte behandling. Der forventes samtidigt også en højere tilfredshed hos de klinkere, der står for behandlingen og i sidste ende en bedre udnyttelse af de økonomiske midler, der er til rådighed.

 

Læs mere i den overordnede nyhed

Læs mere om projektetRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor