Medarbejdere

 Sidst opdateret: Maj 2021

Overlæger / Consultants

Yngre læger / Junior Doctors

Sekretærer / Administrators

Psykologer / Psychologists

Sygeplejesker / Nurses

Socialrådgivere / Social workers

Akademiske medarbejdere / Academic staff

Studentermedhjælpere / Student Workers

Vi har ca. 15 studerende, fortrinsvist lægestuderene, på studenterhold tilknyttet vores forskning. Kontakt os for mere information. 

Vi annoncerer nye stillinger på vores forside, Facebook samt LinkedIn
Redaktør