Tolke

På CTP vil vi tilbyde optimal behandling til vores patienter på trods af sproglige og kulturelle barrierer. Det er derfor afgørende for os at forbedre kommunikationen mellem behandlere og patienter gennem vores tolke.

Vi ved, at det er nødvendigt at forebygge og reducere misforståelser, som ellers kan have negativ indflydelse på behandlingen. Det er vigtigt for os, at de tolke, vi bruger, fremtræder professionelt og kvalitetsbevidst. Tolkene ser vi som vores kolleger og vi sætter stor pris på et vellykket samarbejde. I den forbindelse har vi udarbejdet retningslinjer for tolkning i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

Vi har følgende retningslinjer for tolkning:

 • Tolken aflønnes pr. påbegyndt time. Tolken skal møde op til tiden til aftalerne. Såfremt tolken bliver forsinket, skal det hurtigst muligt meddeles til sekretærerne.

 • Tolken har tavshedspligt, som også gælder, når man ophører med at fungere som tolk.

 • Alt, hvad der siges, skal tolkes, og så vidt det er muligt skal tolken anvende de samme vendinger som de samtalende parter.

 • Tolken må ikke fortolke og skal undlade personlige forklaringer.

 • Tolken skal ikke lave sammendrag, så noget udelades.

 • Tolken skal sammen med behandleren være med til at skabe en tillidsfuld og behagelig atmosfære for patienten. 

 • Da tolken skal have begge parters tillid for at kunne udføre sin opgave, skal tolken ikke optræde som repræsentant for nogen af parterne, ej heller som hjælper eller rådgiver.

 • Tolken skal undgå at gå ind i en direkte dialog med patienten og skal ikke være advokat eller mægler for patienten i samtalen, men skal være upartisk og neutral samt diskret i optræden.

 • Tolken skal ikke blande sig i forholdet mellem behandler og patient, derfor er det afgørende, at tolken ikke skal tilbringe tid sammen/socialisere med patienten uden for tolkningen – det er dog almindeligt at udveksle nogle ord med hinanden inden og efter samtalen.

 • Hvis tolken ikke er sikker på betydningen af en term, et begreb, en forkortelse mm., bør tolken spørge behandleren om dette.

 • Tolken skal gengive ord og meninger, og kan være formidler af kulturelle begreber.
 • Tolken skal være neutral i sit kropssprog og nedtone sit eget følelsesmæssige udtryk.
 • Tolken skal tale 1. person – direkte tale: ”Jeg vil fortælle dig om mine problemer …..”

 • Tolken kan tage noter under tolkesamtale hvis tolken vurderer det nødvendigt med hensyn til at huske datoer, tal, steder mm.

 • Tolken må ikke være nært beslægtet med patienten.

 • Behandleren kan evt. have en eftersamtale med tolken om samtalen og om mulige spørgsmål med hensyn til f.eks. kulturelle forhold, som kan have betydning for forståelsen af patientens problematik.

 • Behandleren kan når som helst vælge at tale med patienten alene og afbryde tolkesamtalen eller tolkeforløbet, såfremt behandleren vurderer, at det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt af hensyn til behandlingen.

 • Tolken er altid velkommen til at henvende sig til behandleren, hvis han/hun har behov for at snakke om noget vedrørende samtalerne.

 • Ved yderligere spørgsmål med hensyn til retningslinjer for tolkning, kan den tolkeansvarlige, Ida Ghiai kontaktes på ida.ghiai@regionh.dk


TOPRedaktør