CTP aktiviteter

 

Transkulturel Journal Club    

Seks gange årligt afholder vi TJC, et fagligt tiltag hvor alle interesserede i CTP mødes og drøfter videnskabelige artikler eller forskningsprojekter. Se Kommende aktiviteter for mere information.

HAM-samrating    

Der er 6 samratings årligt, hvor HAM-teamet trænes i brug af ratings og hvor der udveksles erfaringer.

TRAFIK    

Seks gange årligt afholder vi TRAFIK, et kombineret fagligt og socialt arrangement for alle i CTP. TRAFIK står for TRAnskulturelt foredrag, FIlm & Kogekunst. Vi hører et spændende foredrag, ser en film og får mad der har til formål at skabe indblik i andre kulturer og kulturmøder. Det er hver 2. måned og det er for alle ansatte ved CTP inkl. vores studerende.

Tværfaglig supervision    

Tværfaglig supervision har til formål at afhjælpe håndtering af psykiske belastninger i arbejdet på CTP og derved arbejdsrelateret stress.

Transkulturelt Lægeforum    

I Transkulturelt Lægeforum fremlægger og diskuterer vi lægelig relevante kliniske emner og problemstillinger i et transkulturelt perspektiv. Formålet er opkvalificering af læger og lægestuderende i håndtering af transkulturelle kliniske udfordringer i psykiatrien. Temaer inkluderer bl.a. psykopatogenese, psykopatologi, interviewteknik, diagnostik, rating scales, behandlingsplanlægning, lægesamtaler & psykoedukation, psykofarmakologi, "alternative" behandlingsmetoder, klinikker in vivo eller filmet, lægeetik, manualer & vejledninger. Oplæggene varetages på skift af læger fra CTP og berører forskellige temaer. Det kan også være inviterede oplægsholdere. Øvrige læger og lægestuderende på PCBallerup vil blive inviteret. Læger med tilknytning til Interessegruppe for transkulturel psykiatri i Dansk Psykiatrisk Selskab vil også blive inviteret.

Se Kommende aktiviteter for mere information.

Bagdad Café    

Seks gange årligt står vi for Bagdad Café, et socialt arrangement for alle ansatte på Psykiatrisk Center Ballerup.

Følgegruppemøde    

For at have et rådgivende organ i forhold til forskningen har vi siden 2010 haft en følgegruppe. Alle i følgegruppen har erfaring med transkulturel psykiatri og/eller med klinisk effektforskning vedrørende psykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Den forskningsansvarlige overlæge er formand for gruppen, som holder 4 årlige møder.

Studietur med temadage    

Senest i efteråret 2016 tog vi til Malmø hvor vi bl.a. besøgte the Swedish Red Cross Centre for Victims of Torture and War. I oktober 2017 henlægges temadagene til Tisvilde, hvor alle medarbejdere fra CTP skal på et to-dages kompetence-kursus i transkulturel psykiatri.

Tolkemøde    

Vi har et årligt tolkemøde hvor alle vores mest anvendte timelønnede tolke er inviteret. Desuden er der typisk tre fra det faste personle – en overlæge, en psykolog og vores tolkekoordinator. Første time er der gerne en form for undervisning og den anden time er der mulighed for tolkene for at tage forskellige temaer op som de gerne vil drøfte.Redaktør