Årets bedste ledelse i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Lederpris 2016 gik til Morten Ekstrøm, som er leder af Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Den daglige ledelse varetages desuden af Jessica Carlsson, Jasmina Ryberg og Trine Hansen. 

Prisen blev uddelt d. 23. november 2016 og har til formål at skabe opmærksomhed om ekstraordinære ledelsesindsatser på regionens hospitaler og virksomheder.

Bedømmelsesudvalget lagde vægt på at kåre den vinder, der med sit lederskab har skabt de største forandringer og forbedringer til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.  

Lederprisen er på 50.000 kr. – et beløb som dette års prismodtager Morten Ekstrøm vil bruge til udvikling af Kompetencecentret.

Får den kollegiale indsats frem

Kompetencecentrets ledelse blev rost af bedømmelsesudvalget for at være passioneret, innovativ, empatisk og bevidst om den store styrke ved den fælles kollegiale indsats. En indsats til gavn for nogle af de mest udsatte og sårbare mennesker i vores samfund – flygtninge og indvandrere med psykiske lidelser. 

Morten Ekstrøms takketale ved prisoverrækkelsen handlede netop om den kollegiale indsats. "Man er aldrig en bedre leder, end ens medarbejdere gør en til – vi har et helt fantastisk hold på Kompetencecentret, " sagde Morten Ekstrøm og fortsatte: "Det er en fornøjelse at gå på arbejde og være leder for sådan en gruppe mennesker, som i det daglige arbejder med vanskelige problemstillinger for traumatiserede flygtninge. Jeg er virkelig stolt over den her pris på Kompetencecentrets vegne, på Psykiatrisk Center Ballerups og Psykiatriens vegne – det er en cadeau til dem hele vejen rundt. Og så er jeg rigtig glad fordi patienter som vores kommer på landkortet. Det er jeg virkelig glad for, så tusind tak for prisen." 

Traumatiserede flygtninge kommer hurtigere i behandling

Et af ledelsens mest markante resultater er minimeret ventetid på behandling af traumatiserede flygtninge. I 2008 var ventetiden 1-2 år, og i dag er den reduceret til 1 måned med et effektivt patientflow bl.a. ved at involvere sekretærgruppen så man sammen har optimeret de daglige arbejdsgange til gavn for patienterne. 

Involverende lederstil

Ledelsen er drivkraften bag Kompetencecentrets forandringskultur, hvor medarbejderne beskriver forbedringsarbejdet som en levende og inspirerende proces for alle og som befordrende for en stærk læringskultur og et bedre arbejdsmiljø.

Ledelsen ser ifølge bedømmelsesudvalget realistisk på fremtidens udfordringer med lægemangel, besparelser, stigende arbejdspres og implementering af Sundhedsplatformen. Derfor formår ledelsen at være på forkant med forandringerne gennem klare og fremsynede mål, stærkt engagement og en involverende lederstil. Ledelsen samler medarbejderne og viser en klar vej frem. 

Forskning og klinisk arbejde går hånd i hånd

Der blev desuden lagt vægt på, at ledelsen har etableret et stærkt forskerhold og et dagligt fokus på, at Kompetencecentret skal bidrage til ny evidensbaseret viden og behandling. 

34 indstillet til prisen

Der var to andre nominerede lederteams, som hver gik hjem med 25.000 kr. til deres afdelinger. De tre nominerede var udvalgt blandt i alt 34 ledere eller lederteams, der var indstillet til prisen af deres medarbejdere eller ledere.


Redaktør