​​​​​​​​

Mission & vision

Missionen på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) er at udrede, diagnosticere, behandle, rehabilitere og forske i flygtninge og indvandrere med psykisk sygdom. Visionen er at CTP:

  • kan tilbyde alle flygtninge og indvandrere med psykisk lidelse i Region Hovedstaden kvalificeret udredning samt evidensbaserede, effektive og sammenhængende behandlingsforløb, der reducerer patienternes symptomer, hæver deres funktionsniveau og øger deres livskvalitet.

  • er et sted hvor kulturelle forskelle ikke forhindrer eller vanskeliggør optimal behandling for psykiske lidelser og hvor der udvises tolerance og respekt i mødet med patienterne.
  • sætter patienten i centrum gennem inddragelse af patientens netværk og højdetagen for patientens ønsker og ret til selvbestemmelse.
  • gennem forskning bidrager til ny viden inden for transkulturel psykiatri.
  • er et sted, hvor forskning og klinisk arbejde interagerer i en løbende proces, således at forskningsresultater påvirker den tilbudte behandling, og den tilbudte behandling udføres som en del af forskningsprojekterne.
  • har et stærkt forskningsnetværk og er en nationalt og internationalt anerkendt og førende forskningsenhed inden for transkulturel psykiatri.
  • gennem kompetenceudvikling og gode arbejdsforhold er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads, der skaber kompetente og engagerede medarbejdere.
  • er et sted hvor behandlere har indsigt i kulturbegrebet fra en sundhedsfaglig vinkel og bruger denne indsigt konstruktivt i mødet med patienter.
  • bidrager med forebyggelse af udvikling af migrantrelaterede, psykiske lidelser.

 

 

Redaktør