​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om CTP

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (i daglig tale kaldt CTP) er en psykiatrisk specialfunktion som servicerer landets største psykiatriske arbejdsplads Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er fysisk placeret på Psykiatrisk Center Ballerup. ​​

Psykiatri er et sundhedsfagligt speciale som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

På CTP har vi følgende målgrupper:

  1. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter, samt
  2. Diagnostik og behandling af traumatiserede flygtninge.

​Vores dynamiske tværfaglige hold af medarbejdere består af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, sekretærer og akademiske medarbejdere. Medarbejderst​aben er desuden stærkt mangfoldig med en bred vifte af etniske baggrunde: bosnisk, svensk, argentinsk, pakistansk, irakisk, estisk, ægyptisk, iransk, spansk, sudansk, tysk og ungarnsk. Dette kommer os ofte til gode i mødet med vores lige så mangfoldige gruppe af patienter.

Vi har desuden en gruppe af engagerede studerende tilknyttet og nogle af regionens dygtigste timelønnede tolke med mange års erfaring i sundhedsfaglig tolkning.

CTP er, i forhold til vores beskedne størrelse, et meget forsknin​gsaktivt sted. ​​

CTP i tal

Ansatte: 40 (heraf 7 ph.d.-studerende)

Tolke: 30

Studentermedhjælpere: 12

Forskningsårsstuderende: 2

Bachelor/kandidat studerende: 6

I alt med lønnet eller studiemæssig tilknytning: 90

 

Aktivitet i 2016

Henvisninger: 608

Visitationer: 480

Afsluttede patienter: 606

Aktive 31/12-2018: 445

Ydelser: 10.630
Redaktør