​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om CTP​​​Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (i daglig tale kaldt CTP) er en psykiatrisk specialfunktion som servicerer landets største psykiatriske arbejdsplads Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er fysisk placeret på Psykiatrisk Center Ballerup. ​

Psykiatri er et sundhedsfagligt speciale som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

På CTP har vi følgende målgrupper:

1.      Diagnostik og behandling af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter, samt
2.      Diagnostik og behandling af traumatiserede flygtninge.


download.jpg About the Competence Ce​ntre for Transcultural Psychiatry (CTP)


   ​​​​

Redaktør