​​​​​​​​​​​​​​

Om CTP

​​Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri fik sit navn i 2013, hvor det daværende videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Rigshospitalet og Psykiatrisk Traumeklinik for flygtninge Gentofte, blev fusioneret.

Inden fusionen var Psykiatrisk Traumeklinik for flygtninge Gentofte, etableret i april 2008 og man oprettede her det første offentlige behandlingstilbud til flygtninge og familiesammenførte i Region Hovedstaden. Siden klinikkens begyndelse har man arbejdet på at integrere forskningen og man påbegyndte det første i den kommende række af randomiserede forsøg sideløbende med oprettelse af den kliniske behandlingsindsats.

I forbindelse med fusionen udvidede man patientkategorien til også at omhandle patienter, hvor de kulturelle faktorer spiller en rolle i, hvordan den psykiske lidelse opstår, vedligeholdes og påvirker behandlingsudbyttet.​

Siden 2014 har Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri været beliggende på Psykiatrisk Center Ballerup. Årligt har vi 400-500 patientforløb. Klinikken er tværfaglig, bestående af speciallæger i psykiatri, læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, sekretærer og akademiske medarbejdere. Herudover har vi et varierende antal af forskningsansatte.

Missionen på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) er at udrede, diagnosticere, behandle, rehabilitere og forske i flygtninge og indvandrere med psykisk sygdom. Visionen er at CTP:

  • kan tilbyde alle flygtninge og indvandrere med psykisk lidelse i Region Hovedstaden kvalificeret udredning samt evidensbaserede, effektive og sammenhængende behandlingsforløb, der reducerer patienternes symptomer, hæver deres funktionsniveau og øger deres livskvalitet.

  • er et sted hvor kulturelle forskelle ikke forhindrer eller vanskeliggør optimal behandling for psykiske lidelser og hvor der udvises tolerance og respekt i mødet med patienterne.
  • sætter patienten i centrum gennem inddragelse af patientens netværk og højdetagen for patientens ønsker og ret til selvbestemmelse.
  • gennem forskning bidrager til ny viden inden for transkulturel psykiatri.
  • er et sted, hvor forskning og klinisk arbejde interagerer i en løbende proces, således at forskningsresultater påvirker den tilbudte behandling, og den tilbudte behandling udføres som en del af forskningsprojekterne.
  • har et stærkt forskningsnetværk og er en nationalt og internationalt anerkendt og førende forskningsenhed inden for transkulturel psykiatri.
  • gennem kompetenceudvikling og gode arbejdsforhold er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads, der skaber kompetente og engagerede medarbejdere.
  • er et sted hvor behandlere har indsigt i kulturbegrebet fra en sundhedsfaglig vinkel og bruger denne indsigt konstruktivt i mødet med patienter.
  • bidrager med forebyggelse af udvikling af migrantrelaterede, psykiske lidelser.Redaktør