​​​​​​​​​​

Rådgivning og aktivitetstilbud

CTP har udarbejdet to lister over forskellige rådgivnings- og aktivitetstilbud som patienter kan gøre brug af i København eller pr. telefon: en liste til patienter og en liste til behandlere. Listen til behandlere skiller sig ud fra listen til patienter, da den er opdelt i temaer. Flere tilbud går igen under de forskellige temaer. Listen kan bruges sammen med patienten eller som opslag til professionelle rådgivninger.


Materiale til flygtningeforældre om at hjælpe børn med traumer:Redaktør