​​​​​​​​

Voksne pårørende

Arabisk  |  Engelsk  |  Farsi

En af dine nærtstående (ægtefælle, forælder, søskende) er startet i behandling her hos os på Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri (CTP).

For nogle pårørende kan det være en støtte at vide noget mere om vores center og vores behandlingsforløb. Du kan læse mere på:  www.ctp-net.dk

Når et menneske får psykiske problemer/symptomer, så påvirker det ofte mere eller mindre hele familien.

Du er derfor velkommen til at deltage i en pårørendesamtale med den behandler, der kender din nærtstående, hvis han/hun samtykker.

Hvis der er børn, kan der også tilbydes en familiesamtale (se folder​). 

Region Hovedstandes Psykiatri og Psykiatrisk Center Ballerup udbyder løbende også børnekurser til børn, som er pårørende.

En pårørendesamtale kan:

 • Hjælpe dig til at opnå større indsigt i din nærtståendes sygdom og symptomer

 • Give dig et indblik i behandlingsforløbet

 • Give dig mulighed for at stille spørgsmål og få udleveret skriftligt informationsmateriale

 • Gøre det nemmere for din nærtstående at anerkende dine behov

 • Give jer vejledning i forhold, hvad du kan være en støtte til, og hvad der ikke skal være dit ansvar

 • Give dig vejledning i forhold til, hvordan du konkret kan støtte og samtidigt passe på dig selv

Gode råd:

 • Du støtter bedst ved at lytte og være til stede fremfor at forsøge at give gode råd – at føle at man skal give råd, kan være hårdt for jeres relation og er oftest ikke hjælpsomt i længden.

 • Ved angstanfald kan du forsøge at berolige og støtte til, at dit nærtstående bruger de strategier der ofte læres her.

 • Som pårørende kan det være en god ide selv at tale med en professionel eller en god ven.

 • Oprethold gerne så mange af dine meningsfulde aktiviteter som muligt og give dig selv mulighed for ro, så du også kan være en støtte for dit nærtstående på den lange bane.

 • Selvom det ikke er dit ansvar, vil vi værdsætte, hvis du støtter op om fremmøde til aftaler

 

Hvis du vil læse mere om specifikke diagnoser/symptomer:

Der vil under behandlingsforløbet blive udleveret relevant skriftlig information. Det kan findes på hjemmesiden.

Hvis din nærtstående lider af PTSD, kan du læse her: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Patientinformation/Til-voksne/Documents/21317-%20PTSD-RHP-DA_TG.pdf

Du kan læse den på 6 forskellige sprog her: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Patientinformation/Foreign-language-adults/Sider/default.aspx

 

Tilbud til pårørende:

Psykinfo for anonym telefonisk rådgivning og personligt fremmøde: Rosengården 14, 1174 København K; tlf. 3864 1300

Psykiatrifonden for anonym telefonisk rådgivning: psykiatrifonden.dk; tlf. 39 25 25 25

Landsforeningen for pårørende: BedrePsykiatri.dk; tlf. 53 52 99 00. Tilbyder også gratis pårørendekurser

Skolen for Recovery: Skolen-for-recovery.dk; tlf. 23 60 08 96 . Tilbyder pårørendekurser

Der findes desuden diagnosespecifikke foreninger, der støtter pårørende.​


Redaktør