Værdier

​Værdigrundlaget er en beskrivelse af de værdier, vi ønsker at lægge særlig vægt på i forhold til medarbejdere, kursister og andre samarbejdspartnere 

​​

Dette grundlag tegner skolens profil udadtil, og er en fælles referenceramme indadtil, både når vi træffer beslutninger i dagligdagen og i forhold til langsigtede beslutninger.

Værdibegreber:
Recovery er skolens grundlæggende værdi og gennemsyrer alt arbejdet. Dette indebærer, at der er fokus på muligheder og ressourcer. Det personlige valg er styrende. Håb, muligheder og empowerment/medbestemmelse er vigtige elementer.

Co-produktion/samproduktion er integreret i skolens udvikling, drift og undervisning. Dette indebærer, at sammensætningen af undervisere består af 50 % med egne erfaringer og 50 % med professionelle erfaringer fra behandlingspsykiatrien. Kursisternes erfaringer skal i spil, feedback er en integreret del af skolens liv.

Peer support/gensidig læring, det vil sige ligeværdig erfaringsudveksling mellem både undervisere og kursister og blandt kursister, er en integreret del af undervisningen. Vi samarbejder med andre skoler både nationalt og internationalt og med andre eksterne samarbejdspartnere.

Vi er en skole, og fokus er på læring og udvikling hos det enkelte menneske. Vi arbejder med niveauerne: viden, færdigheder og mestring. Skolen komplementerer de tilbud om behandling og rehabilitering, der allerede eksisterer i Region Hovedstadens Psykiatri.

Afstigmatisering og inklusion af mennesker med psykiske lidelser, blandt andet gennem åbenhed over for samarbejde udadtil er også en opgave.

Redaktør