Kongresser

​CNDR deltager løbende i forskellige nationale og internationale kongresser i både ind- og udland ift. forskningen indenfor det psykiatriske og neurovidenskabelige område.


CNDR deltager i 19th WPA World Congress of Psychiatry i Lissabon fra d. 21-24 august 2019:

​WPA er psykiatriens globale organisation, der repræsenterer 140 psykiatriske organisationer i 120 lande og støtter mere end 250.000 psykiatere.
Med sine 70 videnskabelige sektioner fremmer WPA samarbejdet imellem specialområder inden for psykiatri. WPA har udviklet etiske retningslinjer for psykiatrisk praksis, herunder Madrid-erklæringen, og holdningsangivelser om emner, der er relevante for psykiatrisk praksis og psykiaternes rolle. WPA samarbejder med sine medlemmer om at være vært for den årlige WPA World Congress of Psychiatry såvel som regionale og tematiske kongresser, og tiltrækker globale ledere inden for mental sundhed og giver fora for vidensdeling og samarbejde.

19th WPA World Congress of Psychiatry:
På kongressen i Lissabon vil deltagerne bl.a. blive opdateret omkring nyeste forskning, opleve foredrag af de bedste eksperter på alle område indenfor psykiatri og netværke med andre fagfolk, der arbejder med det psykiatriske område.

Læs mere om kongressen og WPA på deres hjemmeside: www.wpanet.org


CNDR:

På kongressen deltog ph.d.-studernde Krzysztof Gbyl samt forskningsassistent Didde Bjørnshauge hver med en poster:

WPA e-poster_KG.pdf

WPA e-poster_Didde.pdf
CNDR deltager i 32nd ECNP Congress i København fra d. 07-10. september 2019:
ECNP er en uafhængig videnskabelig forening dedikeret til videnskab og behandling af hjerneforstyrrelser.
Det er den største ikke-institutionelle supporter af anvendt og translationel neurovidenskabelig forskning og uddannelse i Europa.

32nd ECNP Congress:
Den 32. ECNP-kongres finder sted den 7.-10. september 2019 i København. ECNP-kongressen er Europas største møde om anvendt og translationel neurovidenskab. Kongressen afholdes i efteråret hvert år og samler en livlig gruppe af psykiatere, neurovidenskabsmænd/kvinder, neurologer og psykologer fra hele verden for at diskutere den seneste udvikling inden for videnskab og behandling af hjerneforstyrrelser. Med omkring 6000 deltagere er ECNP-kongressen Europas førende udstillingsvindue for ny forskning, behandlinger og teknologier inden for anvendt hjernevidenskab. Kongressen spænder over spektret af den menneskelige sindsstemning, adfærd, kognition og følelser samt dækker de fleste hjerne-relaterede aspekter fra grundlæggende videnskab til klinisk pleje.

Læs mere om kongressen og ENCP på deres hjemmeside: www.ecnp.eu


CNDR:
På kongressen deltog ph.d.-studernde Krzysztof Gbyl både i Poster Jam samt i Posterpræsentationerne d. 08. september, hvor han præsenterede sine foreløbige resultater i ECT/MRI projektet: Electroconvulsive therapy increases cortical thickness in depression:

ECNP e-poster_KG.pdf

Redaktør