Litteratur og kultur

CNDR publicere ikke kun artikler, bl.a. er professor Poul Videbech medforfatter på flere fagbøger vedr. psykiatriske sygdomme. Derudover har medarbejderne på CNDR også bidraget med bl.a. deres fagligviden til en teateropsætning på Det Kongelige Teater.


HVAD ER DEPRESSION? - Bliv klogere på årsager, behandling og forebyggelse
Professor Poul Videbech har skrevet bogen HVAD ER DEPRESSION?, hvor giver han et grundigt overblik over årsager, symptomer, behandlinger og forebyggelse af en psykisk lidelse, som rigtig mange kommer i kontakt med gennem livet. Bogen henvender sig til depressionsramte og deres pårørende samt alle, der gerne vil forstå sygdommen bedre.
Professor og overlæge Poul Videbech er en af Danmarks førende psykiatere og har mange års erfaring med forskning i og behandling af depressioner.
Bogen kan købes hos diverse boghandlere rundt om i landet fra d. 5. nov. 2020.

​                       

ECT-vejledning 2020
Professor Poul Videbech har stået for at revidere Dansk Psykiatrisk Selskabs ECT-vejledning sammen med professor Martin B. Jørgens,  overlæge Simon Hjerrid og overlæge Anders Jørgens. Vejledningen omfatter bl.a. hisorien og teorien bag ECT-behandling samt bivirkninger, selve behandlingsmetoden og information til patienter og pårørende om ECT. 
DPS ECT vejledning 2020.pdf

National Klinisk Retningslinje for vanskelig behandlelig depression 2020

Professor Poul Videbech har sammen med en gruppe bestående af psykologer, psykiatere, sygeplejerske og patientrepræsentant udarbejdet en vejledning vedr. vanskelige behandlelig depression. Vejledningen dækker behandlingsmetoderne: rTMS, ketamin, lysterapi, CBASP, psykoterapi målrette rumination samt kognitiv remediering. Du kan finde finde den Nationale Kliniske Retningslinje for vanskelig behandlelig depression 2020 på Sundhedsstyrelsens og Dansk Psykiatrisk Selskabs hjemmeside samt læse mere om arbejdet omkring retningslinje på CNDRs hjemmeside under Forskningsprojekter.

NKR for vanskeligt behandlelig depression 2020.pdf

​                                                   
PSYKIATRI - En lærebog om voksnes psykiske sygdomme
Professor Poul Videbech har været med til at skrive bogen PSYKIATRI - En lærebog om voksnes psykiatriske sygdomme. Det er 6. udgave af bogen, der er skrevet til medicinstuderende og andre, der uddanner sig i sundheds- og socialfag, hvor kendskabet til psykiske sygdomme er nødvendigt. Bogen giver en systematisk indføring i de forskellige sygdomme og behandlingsmuligheder. Derudover afspejler bogen den diagnostiske og behandlingsmæssige praksis, der i dag karakteriserer lægelig og psykologisk behandling af psykiske sygdomme i psykiatrisk speciallægepraksis, almenpraksis, i de psykiatriske ambulatorier og på hospitaler samt i socialpsykiatriske institutioner.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.

Kliniske Neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom
Professor Poul Videbech har sammen med klinikchef på Psykiatrisk Center Amager Raben Rosenberg skrevet bogen Kliniske Neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom. Det er 3. udgave, hvor der er skrevet tre helt nye kapitler til bogen. Bogen er skrevet både til medicinstuderende, læger, psykiatere, psykologer og andre faggrupper inden for psykiatrien. Den giver en systematisk og udførlig gennemgang af psykiske lidelser og deres årsagsforhold, diagnostik og behandling med udgangspunkt i den nyeste forskning. Neuropsykiatri er en tværvidenskabelig disciplin, der søger at forstå psykiske lidelser fra det molekylære til det psykologiske niveau ved at kombinere resultater fra de moderne hjernevidenskabers intensive forskning i hjernen og dens funktioner med klassisk klinisk psykiatri. Emnet omfatter både det voksen- samt det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.

Psykoterapeutisk tilgang til PTSD - Symptomer, undersøgelse og behandling
Professor Poul Videbech har været medforfatter på bogen Psykoterapeutisk tilgang til PTSD - Symptomer, undersøgelse og behandling. Bogen henvender sig til alle behandlere, der arbejder med PTSD, og giver en solid og klinisk relevant indføring i emnet. Der er en stadig voksende palet af behandlingsmuligheder til PTSD, og det kan som behandler være svært at vide, hvad forskellen er på de forskellige metoder, og hvilke man bør vælge ud fra hensynet til traumets art og evidens for effekt af behandlingen. I bogens kapitler præsenteres de fremherskende psykoterapeutiske tilgange, bl.a. kognitiv adfærdsterapi og EMDR. Derudover dækker bogen også emner som udredning, medicinske behandling samt over mindre etablerede behandlingsmetoder som mindfulness, yoga og internetbaseret behandling.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.
Menneskebyrden
Instruktør Thomas Corneliussen er i gang med at lave en forsknings- og formidlingsteateropsætning på Det kongelige Teater omkring depression. I forestillingen vendes depressionens inderste væsen på vrangen, og med en blanding af personlige skæbnefortællinge og ny viden tager stykket temperaturen på et samfund, der producerer nye depressionsdiagnoser i et uhyggeligt tempo.
Forestillingen er en co-produktion med Stages of Science i samarbejde med Københavns Universitet, Depressionsforeningen, AskovFonden m.fl., og støttet af Statens Kunstfond og Lundbeckfonden.
Professor Poul Videbech har bl.a. bidraget med sin faglige viden på depressionsområdet til forestillingen.

Redaktør