Kurser og foredrag

Flere af CNDRs medarbejder deltager også aktivt i forskellige arrangementer hos bl.a. patientforeninger og Folkeuniversitetet. Derudover arrangere CNDR også kurser i samarbejder med andre forskningsenheder og psykiatriske centre.
Indblik i psykiatrien: Depression

Folkeuniversitetet afholder en foredragsrække om psykiatrien, hvor det sidste foredrag afholdes d. 07.10.2019 kl. 19.45 og omhandler depression. Det vil være ph.d.-studerende Mette Marie Støttrup fra CNDR, der vil være foredragsholder den pågældende aften.

Mange mennesker kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, personligt eller via slægtninge og venner. Omkring 300.000 danskere er i dag i behandling med 'lykkepiller' mod depression, og det skønnes, at ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet rammes af en angsttilstand. Alligevel hersker der fortsat mange tabuer og myter om psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. I de senere år er der sket væsentlige fremskridt i forståelsen af psykiske lidelsers årsagsforhold, og mulighederne for behandling og forebyggelse er blevet meget bedre. Forelæsningerne gennemgår en række psykiske lidelser og behandlingsmetoder. 


Psykiatridage foråret 2019 - Depression
Igen i år kommer psykiatridagene til København og Vejle. Årets tema er depression. Depression omtales ofte som den nye folkesygdom i Danmark.

På forårets Psykiatridage vil vi i løbet af to dage komme vidt omkring begrebet og dykke ned i, hvorfor så mange mennesker i Danmark får en depression. Dygtige fagpersoner vil fortælle om forskellen mellem de forskellige typer af depression – og om hvornår man bare er almindeligt trist, og hvornår man har en egentlig depression.

I København afholdes Psykiatridagene 8. og 9. maj fra kl. 09.00 til 16.00 på Københavns Professionshøjskole. Den 8. maj kl. 09.40 vil CNDRs ph.d.-studerende Krzysztof Gby holde oplæg om Depressionens forskellige ansigter.


CPH:SCIENCE​ Hunting for Hedonia

Hvor går grænsen mellem lidelse og personlighed? Hvornår skal vi korrigere psyken og hvornår skal vi lade den være som den er? De spørgsmål stiller vi, når CPH:DOX fredag den 22. marts lancerer videnskabsprogrammet CPH:SCIENCE med verdenspremieren på ‘Hunting for Hedonia’ af filminstruktør Pernille Rose Grønkjær.

Efter verdenspremieren stiller Pernille Rose Grønkjær, videnskabsjournalist Lone Frank, filosof, Klemens Kappel og professor Poul Videbech op til debat.

‘Hunting for Hedonia’
’Hunting for Hedonia’ er en filmatisering af Lone Franks bog ‘Lystens Pioner’ og undersøger tidens eksplosive udvikling i brugen af såkaldt ‘deep brain stimulation’ – dyb hjernestimulation. Med permanente elektroder i udvalgte områder af hjernen, er man i stand til at korrigere abnorm aktivitet og forskellige neurologiske og psykiatriske tilstande, såsom Parkinson, demens og depression. Men hvad er næste skridt i denne udvikling? Og hvor går grænsen for at ændre menneskers psyke og personlighed ved neurokirurgiske indgreb?

English for Research Secretaries

CNDRs PA har arrangeret ovenstående kursus primært for forskningssekretærer, som første gang afholdes d. 29.-30. oktober 2018 på PC Glostrup,
Forskningsenheden. Kurset fokuser på korrekturlæsning af engelske forskningsartikler, ph.d. projekter mfl. Pga. den store interesse for kurset afholdes det igen d. 18.-19. marts 2019.

English for Research Secretaries, oktober.pdf
English for Research Secretaries, marts.pdf
Praktiske oplysninger.pdf

Redaktør