Kurser og foredrag

Flere af CNDRs medarbejder deltager også aktivt i forskellige arrangementer hos bl.a. patientforeninger og Folkeuniversitetet. Derudover arrangere CNDR også kurser i samarbejder med andre forskningsenheder og psykiatriske centre.Medicin, psykoterapi og nye behandlingsmetoder mod depression

Aftenskolen i Fountain House inviterer d. 31.10.2018 kl. 16.00-18.00 til debatarrangement med professor Poul Videbech. Hvor han vil lægge op til debat om nye behandlingsmetoder mod depression: Mange mennesker kan hjælpes med antidepressiv medicin og bestemte former for psykoterapi. Men omkring 20-30% oplever ingen gaven af disse tiltag. Derfor er vi nødt til at udvikle nye former for behandlinger og hele tiden forske i mekanismerne bag depression.             
             


Indblik i psykiatrien: Depression

Folkeuniversitetet afholder en foredragsrække om psykiatrien, hvor det første foredrag afholdes d. 22.01.2019 kl. 17.30 og omhandler depression. Det vil være ph.d.-studerende Krzysztof Gbyl fra CNDR, der vil være foredragsholder den pågældende aften.

Mange mennesker kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, personligt eller via slægtninge og venner. Omkring 300.000 danskere er i dag i behandling med 'lykkepiller' mod depression, og det skønnes, at ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet rammes af en angsttilstand. Alligevel hersker der fortsat mange tabuer og myter om psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. I de senere år er der sket væsentlige fremskridt i forståelsen af psykiske lidelsers årsagsforhold, og mulighederne for behandling og forebyggelse er blevet meget bedre. Forelæsningerne gennemgår en række psykiske lidelser og behandlingsmetoder. 


CPH:SCIENCE​ Hunting for Hedonia

Hvor går grænsen mellem lidelse og personlighed? Hvornår skal vi korrigere psyken og hvornår skal vi lade den være som den er? De spørgsmål stiller vi, når CPH:DOX fredag den 22. marts lancerer videnskabsprogrammet CPH:SCIENCE med verdenspremieren på ‘Hunting for Hedonia’ af filminstruktør Pernille Rose Grønkjær.

Efter verdenspremieren stiller Pernille Rose Grønkjær, videnskabsjournalist Lone Frank, filosof, Klemens Kappel og professor Poul Videbech op til debat.

‘Hunting for Hedonia’
’Hunting for Hedonia’ er en filmatisering af Lone Franks bog ‘Lystens Pioner’ og undersøger tidens eksplosive udvikling i brugen af såkaldt ‘deep brain stimulation’ – dyb hjernestimulation. Med permanente elektroder i udvalgte områder af hjernen, er man i stand til at korrigere abnorm aktivitet og forskellige neurologiske og psykiatriske tilstande, såsom Parkinson, demens og depression. Men hvad er næste skridt i denne udvikling? Og hvor går grænsen for at ændre menneskers psyke og personlighed ved neurokirurgiske indgreb?

English for Research Secretaries

CNDRs PA har arrangeret ovenstående kursus primært for forskningssekretærer, som første gang afholdes d. 29.-30. oktober 2018 på PC Glostrup,
Forskningsenheden. Kurset fokuser på korrekturlæsning af engelske forskningsartikler, ph.d. projekter mfl. Pga. den store interesse for kurset afholdes det igen d. 18.-19. marts 2019.

English for Research Secretaries, oktober.pdf
English for Research Secretaries, marts.pdf
Praktiske oplysninger.pdf

Redaktør