Kurser og foredrag

Flere af CNDRs medarbejde deltager også aktivt i forskellige arragementer hos bl.a. patientforeninger. Derudover arrangere CNDR også kurser i sammarbejde med andre forskningsenheder og psykiatriske centre.Medicin, psykoterapi og nye behandlingsmetoder mod depression

Aftenskolen i Fountain House inviterer d. 31.10.2018 kl. 16.00-18.00 til debatarrangement med professor Poul Videbech. Hvor han vil lægge op til debat om nye behandlingsmetoder mod depression: Mange mennesker kan hjælpes med antidepressiv medicin og bestemte former for psykoterapi. Men omkring 20-30% oplever ingen gaven af disse tiltag. Derfor er vi nødt til at udvikle nye former for behandlinger og hele tiden forske i mekanismerne bag depression.                          

​English for Research Secretaries

CNDRs PA har arrangeret ovenstående kursus primært for forskningssekretærer, som første gang afholdes d. 29.-30. oktober 2018 på PC Glostrup,
Forskningsenheden. Kurset fokuser på korrekturlæsning af engelske forskningsartikler, ph.d. projekter mfl. Pga. den store interesse for kurset afholdes det igen d. 18.-19. marts 2019.

English for Research Secretaries, oktober.pdf
English for Research Secretaries, marts.pdf
Praktiske oplysninger.pdf

Redaktør