​Betændelse og neuroprogression i Anoreksi

​I dette ph.d.-projekt ønsker vi at studere øgede betændelsestilstand og kliniske tegn på neuroprogression såsom svækket social kognition og tab af emotionel reguleringskapacitet hos patienter med Anoreksi. Betændelsestilstand er også associeret med neurodegeneration hos skizofreni og bipolare lidelser. Studiet udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup.

Sammen med Afdelingen for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup, startes i 2019 et ph.d.-projekt: “Inflammation and Neuroprogression in Anorexia Nervosa”. 

Formål: Ideen er at undersøge om patienter med anorexi har øget inflammation i kroppen, og om dette er associeret med kliniske tegn på neuroprogression såsom mindsket social kognition, tab af emotionel regulationskapacitet og også psykopatologisk. 

Metode: Man vil således måle inflammatoriske parametre, metabolitter i kynurenin pathway, samt udnytte den store mængde data som i forvejen er indsamlet for disse patienter i kraft af PROLED-studiet herunder social kognition. 


​Fonde der støtter pr​​ojektet:


Redaktør