​​​​​​​​​​​​​​​

DEPRE-ST – En randomiseret kontrolleret undersøgelse af schematerapi til patienter med svært behandlelig depression i psykiatrien

​Ph.d.-projektet har til formål at undersøge en særlig form for psykoterapi (skema-terapi) i en randomiseret kontrolleret forsøg med kronisk deprimerede patienter. ​

Begrebet ’svært behandlelig depression’ dækker over patienter med enten kronisk depression (varighed på mindst 2 år) eller behandlingsresistent depression (har prøvet mindst to slags antidepressiv medicin uden tilstrækkelig effekt). Det er en patientgruppe, der har det sværere på en lang række parametre end andre mennesker med depression, fx har de oftere problemer i relationer, de har et højere forbrug af sundhedsydelser, herunder psykiatrisk indlæggelse, og de er oftere nødsaget til at være på offentlig forsørgelse. Mennesker med svært behandlelig depression er desuden en særlig patientgruppe, da de ift andre patienter med depression langt oftere har barndomstraumer og samtidig personlighedsforstyrrelse eller personlighedstræk, der giver dem udfordringer i hverdagen. Aktuelt kan vi ikke tilbyde en tilstrækkeligt effektiv psykiatrisk behandling. Forskningen i disse særlige patienter er indtil videre mangelfuld, og dén forskning, der er, definerer patientgruppen meget forskelligt, hvilket gør det svært at sammenligne studier og konkludere noget brugbart.
 
Formål: DEPRE-ST studiet vil undersøge, om 30 sessioners schematerapi (ST) givet til patienter med svært behandlelig depression giver bedre effekt end den psykoterapeutiske behandling, patienterne ellers ville have fået i psykiatrien (Treatment As Usual – TAU). ST er udviklet til patienter, der ikke har stor nok effekt af den vanlige behandling. Den adresserer desuden personlighedsforstyrrelser eller problematiske træk og barndomstraumer direkte i terapien. Mindre studier har hidtil vist lovende resultater på patienter med kronisk depression.
 
Metode: 168 patienter med svært behandlelig depression, henvist til behandling i psykiatrien, randomiseres til enten at modtage ST eller TAU. Målinger foretages ved inklusion, ved 6 mdr (ca. afslutning af TAU), 12 mdr (ca. afslutning af ST) og followup 24 mdr efter inklusion. Behandlingen gives på fire psykiatriske centre både i Region Hovedstaden og Syddanmark. Behandlerne uddannes i 8 dage ved førende internationale schematerapeuter og får derefter løbende supervision.
 
Resultater og konklusioner: Vi forventer, at ST vil give bedre resultater end TAU, både på depressionssymptomerne i sig selv, men også på faktorer, som kunne være lige så vigtige for patienten - fx personlig recovery, negative effekter af behandlingen, psykisk velbefindende, social og arbejdsmæssig funktionsevne. Desuden måler studiet på ændringer i 1-2 problemstillinger, som patienten selv har defineret – ved det nyoversatte måleredskab Psychological Outcome Profiles (PSYCHLOPS). Der vil blive udarbejdet en cost-benefit analyse af behandlingens omkostninger sammenholdt med dens effekt på patientens liv og trivsel samt eventuelt afledte samfundsøkonomiske besparelser. Endelig vil data blive brugt til at udvikle og kvalificere en ny model, der skal kunne vurdere graden af depressionens behandlingsresistens. Det nye ved modellen er, at den - i modsætning til hidtidige modeller, der måler på fysiske og medicinske behandlinger - også medtager en vurdering af, hvilken gavn patienten har haft af tidligere behandling med psykoterapi. Studiet vil kunne få væsentlig betydning for behandlingen i psykiatrien fremover til gruppen af patienter med svært behandlelig depression, særligt hvis behandlingen viser sig at være bredt set omkostningseffektiv på sigt.

Poster:

​​​Fonde der støtter projektet:​


Redaktør