​​​​​​​​​​

ECT and depression - understanding treatment response and blood-brain-barrier changes

​Da elektrokonvulsiv terapi (ECT) bliver brugt i hele verden, vil udvikling af præcise metoder til at forudsige hvilke patienter, der vil have effekt af behandlingen være af den største betydning for både læger og patienter. Formålet med projektet er at forstå elektrokonvulsiv behandlings virkningsmekanismer bedre og finde prædiktorer for behandlingens effekt. Perspektivet er, at man så bedre vil kunne rådgive den enkelte patient bedre om fordele og ulemper ved behandlingen. 

Depression er en udbredt og alvorlig sygdom. ECT bruges ofte ved de alvorligste depressioner, hvor andre behandlinger ikke har haft virkning eller hvor patienten er i høj risiko for at begå selvmord. Generelt bliver ca. 5% af indlagte patienter på psykiatriske afdelinger behandlet med ECT. Det drejer sig således om flere tusinde mennesker om året.

Formål:
Projektets overordnede formål at forstå mekanismerne bag ECTs effekt bedre. Det gør vi på to forskellige måder. I work package 1 (WP1) vil vi forudsige hvilke patienter, der opnår effekt af behandlingen. ECT er en effektiv og sikker behandlingsform, men desværre opnår ca. 30% af patienterne ikke den nødvendige effekt. Da behandlingen medfører en risiko for bivirkninger, vil det være af stor betydning af kunne forudsige hvilke patienter, der vil opnå effekt af behandlingen. I work packages 2 (WP2) undersøger vi om ECT påvirker den såkaldte blod-hjernebarriere, der beskytter hjernens indre miljø mod påvirkninger udefra, og om en eventuel påvirkning kan forklare de ændringer, som man ofte ser i et hjerneområdet hippocampus.

Metode:
WP1 undersøger en gruppe med indlagt patienter med depression, der modtager ECT. Patienterne undersøges klinisk, med strukturelle og funktionelle MR-scanninger og med blod-, urin- og hårprøver. Undersøgelserne finder sted på tre tidspunkter; før, umiddelbart efter endt ECT-behandlingsserie/lige inden udskrivelse, og seks måneder derefter. Forsøgsdeltagerne rekrutteres fra Region Hovedstadens psykiatriske centre. WP2 er et pilotprojekt, der undersøger 10 patienter, der bliver behandlet med ECT. Alle patienterne undersøges før og efter en ECT-behandling. Da vi forventer, at en eventuel påvirkning af blod-hjerne barrieren er kortvarig, undersøges patienterne få timer efter behandling. Vi undersøger patienterne med en MR-scanning med kontrast, blodprøver og hukommelsestest. Efterfølgende undersøges en kontrolgruppe på 10 patienter med de samme undersøgelser.

Resultater og konklusioner:
Vi forventer at projektet vil belyse mekanismerne bag ECT's effekt. Det vil gøre det muligt at forudsige hvilke patienter, der bør tilbydes ECT og hvilke, der ikke skal. Hvis de forventede resultater opnås, vil det på længere sigt være målet at implementere brugen af blod- og urinprøver, håranalyser og MR-scanninger forud for ECT, som praksis i Region Hovedstadens Psykiatri og over resten af verden. Ved at forudsige effekten af ECT, vil projektet forbedre behandlingen med ECT betydeligt til glæde og gavn for både patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale.​

​​​Fonde der støtter projektet:​Gerhart Lind Legat


Redaktør