​​​​

"Healthy Brain" - træning af kognitive forstyrrelser efter depression

Projektet er et samarbejde med firmaet Brain+, der har udviklet en specialdesignet applikation til smartphones og tablets, som muliggør træning af de kognitive evner hos fx mennesker med depression på en intelligent, brugervenlig og effektiv måde. Projektets formål er en videnskabelig evaluering af denne applikations potentiale.

Det danske firma Brain+ har udviklet en specialdesignet og brugervenlig applikation til tablets og smartphones, der sigter efter at genoptræne nedsatte kognitive evner blandt personer, der tidligere har haft en eller flere depressioner. En relativ stor andel af tidligere depressive oplever vedvarende nedsat kognitivt funktionsniveau, et fænomen som ikke er specielt godt belyst - eller afhjulpet. Dette kunne være nedsat koncentration, hukommelse eller overblik.                                                                                                                            

Formål: Projektets formål er derved, at videnskabeligt evaluerer denne applikations potentiale som et nyt klinisk redskab.

Metode: Knap 200 forsøgsdeltagere, inklusiv en rask kontrolgruppe, i alderen 18 til 65 år skal rekrutteres til projektet, der planlægges at påbegynde i februar 2019. En deltagelse i projektet strækker sig over cirka 15 uger, hvoraf 12 af ugerne foregår med 24 minutters daglig træning fem dage om ugen i eget hjem på en tablet eller smartphone. Deltagelse i projektet forudsætter derfor adgang til internettet og en smartphone eller tablet.

I løbet af deltagelsen inviteres deltagere tre gange over til Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning. I første omgang med henblik på at blive vurderet på egnetheden som deltager i projektet, og sidenhen med henblik på at blive neuropsykologisk udredt før og efter 12 ugers træning.  Vi rekruttere over hele Danmark.


Hvis du er interesseret i at deltage som enten rask kontrol eller som tidligere depressiv, kan du læse mere om projektet på projektets hjemmeside.

                                                                                                                                                              

Brain+ (1).jpg                                                                                         

​Fonde der støtter projekt​​et:
Redaktør