​​​​​​

Projekt med køresimulator

​Køresimulatoren skal bl.a. bruges i DANSECT-projektet til at teste, hvordan forsknings-patienternes kognitive funktion er. Derudover er planen, at den også skal bruges til at teste, hvor meget psykisk sygdom og psykofarmakologisk behandling påvirker den kognitive funktion. 

​Psykisk sygdom kan i nogle tilfælde gøre færdsel i bil til en uoverskuelig opgave. Dette kan både kan være en belastning for det sociale liv, og samtidigt kan det muligvis medføre farlige situationer i trafikken.

En køresimulator er noget af det tætteste man kan komme på en virkelig køretur, men i en kontrolleret situation.

                                                                                                                                                            På CNDR har vi en køresimulator til rådighed. Den består af dele fra en rigtig bil, såsom pedaler, rat og førersæde, så man får med god tilnærmelse en oplevelse af en rigtig køretur. Simulations-softwaren giver os mulighed for at måle på en lang række parametre, og skabe specialdesignede simulationsscenarier. For eksempel kan vejret og trafikken manipuleres, og der kan skabes ”farlige situationer”.
 
Formål: Fordelen ved en køresimulator er, at man i en kontrolleret situation kan vurdere evnen til at føre bil. Vi vil undersøge, om man rutinemæssigt kan vurdere patienter med psykisk sygdoms evne til at føre bil, og muligheden for at træne dette, ved hjælp af køresimulatoren.
 
På DANSECT projektet vil køresimulatoren indgå til at validere objektive og subjektive klager over kognitiv påvirkning hos ECT behandlede patienter med svær depression. Da man i en færdselssituation i bil bliver udsat for en omfattende kognitiv opgave, er forhåbningen at man kan bruge køresimulatoren som et mål for forsøgsdeltagernes kognitive niveau, samt hvordan det påvirkes af sværhedsgraden af psykisk sygdom, og evt. psykofarmakologisk behandling.
 ​

Poster

:

DB_Psyk_forsk_2017_for_print_86x120.pdf


​Fonde der støtter projek​tet:


download (1).png


download (2).png

Gerhart Lind Legat


Redaktør