​​​​

Neurobiologisk effekt af arbejdsrelaterede tilpasningsforstyrrelse

​Formålet med  ph.d.-projekt er at identificere neurobiologiske ændringer i dopaminerge bindinger i den menneskelige hjernes belønningssystem, og deres mulige korrelation med det psykologiske symptom anhedoni. Der defineres som et almindeligt kendetegn ved depression, angst og stress. Studiets population består af patienter fra Department of Occupational Health, Odense Universitetshospital.

​Ph.d.-projektet: “Neurobiological effects of work-related adjustment disorder” som involverer brug af en kombineret PET/MR-scanner på Odense Universitetshospital forventes at påbegynde rekrutteringen af patienter fra Arbejdsmedicinsk klinik, OUH, i foråret 2019. 


Formål: At studere fænomenet anhedoni neurobiologisk, idet dette symptom er centralt ved en række psykiatriske sygdomme.


Metode: Vha. PET-scanning med bl.a. racloprid, FDG og FLB vil vi undersøge hjernens belønningssystems funktion hos mennesker ramt af svær arbejdsrelateret stress.


​Fonde der støtter proje​​ktet:Redaktør