​​​​​​​​​​​

​Precision Brain-Circuit Therapy (Precision-BCT)

​CNDR ​​er samarbejdspartner i et forskningsprojekt på Hvidorvre Hospital, hvor målet er at udvikle og kommercialisere en personaliseret hjernestimulering (Precision-BCT) for at gendanne hjernefunktioner hos behandlingsresistent depression.

​​​Projektet adresserer det udækkede behov der er for personlig behandling ved svær depressiv lidelse. Ved at udnytte verdensførende dansk industriel og akademisk ekspertise inden for non-invasiv hjernestimulering og neuroimaging vil projektet bringe en ny non-invasiv stimulationsterapi, der præcist og selektivt målretter de individuelle dysfunktionelle hjernekredsløb til markedet. Den personlige præcisions-hjernekredsløbsterapi (Precision-BCT) integrerer ny hjernestimulerings- og billeddannelsesteknologi i en effektiv klinisk arbejdsgang for at give personlig depressionsbehandling baseret på den underliggende kredsløbsdysfunktion. 
 
Formål: Projektets overordnede mål er at udvikle og kommercialisere en stimulationsbaseret, personlig præcisions-hjernekredsløbsterapi til brug ved svær depressiv lidelse (MDD).

Mål: 
  • Projektet vil udvikle nye Precision-BCT-teknologier til koordineret transkraniel magnetisk stimulering (TMS) af flere hjerneområder.
  • Projektet vil integrere disse teknologier i en gennemførlig klinisk arbejdsgang bygget op omkring en ny multi-site TMS-enhed, der kan levere meget fleksible og præcise elektromagnetiske stimuleringsmønstre til målhjernekredsløbet.
  • Projektet vil teste klinisk gennemførlighed og effektivitet i form af bedre målengagement og modifikation af de dysfunktionelle hjernekredsløb sammenlignet med standard one-size-fits all TMS-terapi.
  • Projektet vil introducere Precision-BCT på markedet.

Der vil deltage 20-30 behandlingsrefraktære deprimerede patienter i den del af projektet, der omhandler Precison-BCT til deprimerede.

​​​Fonde der støtter pr​​ojektet:​

Redaktør