Forskningsprojekter

​CNDR's forskningsprojekter omhandler de affektive lidelser eller behandlingen heraf. Du kan læse om vores igangværende projekter nedenfor. Vi forventer at opstarte flere forskningsprojekter i løbet af 2021.


"Healthy Brain" - træning af kognitive forstyrrelser efter depression

Dette projekt er et samarbejde med firmaet Brain+, som har udviklet en specialdesignet applikation til smartphones og tablets, som muliggør træning af de kognitive evner hos fx mennesker med depression på en intelligent, brugervenlig og effektiv måde. Projektets formål er en videnskabelig evaluering af denne applikations potentiale.

OBS P.t. er projektet sat på standby.

Forsker: 
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

​​Den danske neuropsykolgiske undersøgelse af ECTs bivirkninger (DANSECT)

Formålet er at beskrive hyppigheden af denne frygtede, men formentligt relativt sjældne bivirkning med hukommelsesproblemer samt finde prædiktorer for dens opståen. Perspektivet er, at man så bedre vil kunne rådgive den enkelte patient vedr. fordele og ulemper ved behandlingen. Projektet er omtalt i Regeringens psykiatriplan og bliver sandsynligvis finansieret i forbindelse med denne. Projekt vil blive opstartet i sep. 2019, og bliver finanseret via regeringens SATS-puljemidler.
 
Forsker: Neuropsykolog André Mathiassen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Drab på spædbørn – en retspsykiatrisk undersøgelse 1992-2016

Projektet laves i samarbejde med Retsmedicinsk institut, Skejby sygehus. I første omgang vil man gennemgå mentalerklæringerne samt Retslægerådets udtalelser for de gerningsmænd, som har ombragt deres barn i dets første leveår. Formålet er at beskrive psykisk sygdom og andre faktorer, der var med til at drabet bliver begået mhp. forebyggelse af nye drab. Der planlægges efterfølgende follow-up i danske registre mhp. beskrivelse af behandlingen, prognosen og senere fornyet kriminalitet. 
 
Forsker: MD Charlotte Fergo
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Projekt med køresimulator

Køresimulatoren skal bl.a. bruges i DANSECT-projektet til at teste, hvordan forskningspatienternes kognitive funktion er. Derudover er planen, at den også skal bruges til at teste, hvor meget psykisk sygdom og psykofarmakologisk behandling påvirker den kognitive funktion. 

Forskningsassistent: Stud.med. Michelle Heesche
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

ANIMAL CONTACT

CNDR skal samarbejde med Foulum i et 4-årigt projekt vedr. brug af terapidyr.  Projektet består af to dele, hvor CNDR deltager i anden del, der består af to casestudies - et med plejehjemsbeboere og et med krigsveteraner. CNDR deltager i casestudiet om krigsveteraner, hvor man vil undersøgen effekten af en servicehunds tilstedeværelse hos krigsveteraner med PTSD - både i udfordrende og ikke-udfordrende situationer - dvs. med henholdvis høj og lav stressbelastning.  Projektet er finansieret af Trygfonden.

Forsker: Professor, cand.psyk., Lene Vase
Forsker: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Undersøgelse af forekomsten af demens efter ECT

Denne registerundersøgelse foretages i samarbejde med læge og Ph.d. Simon Hjerrild fra afd. Q ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. 
Udover forekomsten af demens efter ECT undersøges det, om ECT øger hyppigheden af andre alvorlige legemlige sygdomme.

Forsker: Overlæge, ph.d., MD Simon Hjerrild
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

En undersøgelse af fødselsdepressioner på Færøerne

Ph.d.-studerende Anna Sofia Fjallheim, Fróðskaparsetur Føroya, undersøger forekomsten af fødselsdepressioner på Færøerne samt validiteten af Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Forsker: Sygeplejerske Anna Sofia Fjallheim
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Metabolisk og transkriptomisk profilering af kvinder med fødselsdepression

Dette ph.d.-projekt udføres i samarbejde med Statens Serums Institut og undersøger genetiske, hormonelle og metaboliske markører for udviklingen af fødselsdepression. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Forsker: Cand.scient.san.publ. Marie-Louise Hee Rasmussen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Neurobiologisk effekt af arbejdsrelaterede tilpasningsforstyrrelse

Formålet med  ph.d.-projekt er at identificere neurobiologiske ændringer i dopaminerge bindinger i den menneskelige hjernes belønningssystem, og disse mulige korrelation med det psykologiske symptom anhedoni. Dette symptom er et almindeligt kendetegn ved depression, angst og stress. Studiets population består af patienter fra Arbejdsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.

Forsker: M.SC., ingeniør Saga Steinmann
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Søvnkvalitet og effekt af kugledyne på søvnløshed grundet depression i ambulant psykiatri​

Ph.d.-projektet har til formål  at studere om en Protac Ball Blanket (PBB) kan være et innovativt ikke-farmakologisk alternativ til den medicinske behandling af søvnløshed blandt ambulante patienter med depression. Studiet udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby og Odense Universitetshospital. 

Forsker: Cand.cur, sygeplejerske Sanne Toft Kristiansen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech
Inflammation og neuroprogression i Anoreksi

I dette ph.d.-projekt ønsker vi at studere den øgede betændelsestilstand og kliniske tegn på neuroprogression såsom svækket social kognition og tab af emotionel reguleringskapacitet hos patienter med Anoreksi. Øget betændelsestilstand er også associeret med neurodegeneration hos mennesker med skizofreni og affektive lidelser. Studiet udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup.

Forsker: MD Klara Rasmussen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

​Lugtesansen hos depressive patienter, der gennemgår vågenterapi

Mange studier har vist, at depressive patienter har reduceret lugtesans. Dette er et Sino-Danish samarbejde med det formål at studere lugtesansfunktionen hos depressive patienter, der gennemgår vågenterapi via kliniske interviews og Magneto-Encephalografi (MEG). Den ph.d.-studerende arbejde halvdelen af tiden i Kina og den anden halvdel i Danmark. Derudover udføres studiet i samarbejde med CFIN, Aarhus Universitet.

Forsker: MSci Neuroscience Carsten Gleesborg
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Redaktør