Forskningsprojekter

​CNDR's forskningsprojekter omhandler de affektive lidelser eller behandlingen heraf. Du kan læse om vores igangværende projekter nedenfor. Vi forventer at opstarte flere forskningsprojekter i løbet af 2017.


 

Det danske ECT/MRI projekt

Projektet undersøger effekt, bivirkninger og risiko for tilbagefald hos patienter med depression, som behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Projektet gør brug af de nyeste MR-metoder og blodprøver, og målet er, at udvikle en metode til at forudsige, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen både mht. gunstige virkninger og bivirkninger. Projektet forventes afsluttet i 2019. 

Forsker: Krzysztof Gbyl
Vejleder: Poul Videbech 

Pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) mod depression

I samarbejde med en række psykiatriske centre i Danmark afprøves der i dette studie en ny behandlingsmetode til behandlingsresistente depressioner. PEMF er en skånsom behandlingsmetode og består i, at patienten får en behandlingshjelm på hovedet, som skaber et pulserende magnetisk felt. Daglig PEMF-behandling forventes at mindske de depressive symptomer. Projektet løber foreløbigt til foråret 2017. 

Forsker: Bille Borck
Vejleder: Poul VidebechSammenhængen mellem depression og hjertesvigt samt blodprop i hjertet
Dette projekt har til formål, at undersøge hvordan depression påvirker prognosen for disse alvorlige hjertesygdomme således, at man kan bedre overlevelsen. 
Projektet blev startet i 2014 og udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby under vejledelse af Professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Professor Hans Erik Bøtker, Hjerteafdelingen, samt Professor Poul Videbech, CNDR. Projektet udføres af Ph.d. studerende Kasper Adelborg og Jens Sundbøll.Vågen- og lysterapi til indlagte patienter med depression - Behandlingseffekt, prædiktorer og patientoplevelse
Projektets formål er at undersøge effekten af at anvende vågen- og lysterapi samt stabilisering af døgnrytmen som et supplement til vanlig behandling ved indlagte patienter med depression. 
Projektet startede i 2013 og udføres i samarbejde med afd. Q ved Aarhus Universitetshospital, Risskov af Ph.D. studerende og sygeplejerske cand. scient . san. Mette Kragh. (Projekt afsluttet, foråret 2017).


Undersøgelse af forekomsten af demens efter ECT
Denne registerundersøgelse foretages i samarbejde med læge og Ph.D. Simon Hjerrild fra afd. Q ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. 
Udover forekomsten af demens efter ECT undersøges det, om ECT øger hyppigheden af andre alvorlige legemlige sygdomme.


En undersøgelse af fødselsdepressioner på Færøerne
Ph.D. studerende Anna Sofia Fjallheim, Fróðskaparsetur Føroya, undersøger forekomsten af fødselsdepressioner på Færøerne samt validiteten af Edinburgh Postnatal Depression Scale. Projektet startede i 2014.


 

Redaktør