Forskningsprojekter

​CNDR's forskningsprojekter omhandler de affektive lidelser eller behandlingen heraf. Du kan læse om vores igangværende projekter nedenfor. Vi forventer at opstarte flere forskningsprojekter i løbet af 2019.


Det danske ECT/MRI projekt

Projektet undersøger effekt, bivirkninger og risiko for tilbagefald hos patienter med depression, som behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Projektet gør brug af de nyeste MR-metoder og blodprøver, og målet er, at udvikle en metode til at forudsige, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen både mht. gunstige virkninger og bivirkninger. Projektet forventes afsluttet i 2019. 

Forsker: Krzysztof Gbyl
Vejleder: Poul Videbech 

"Healthy Brain" - træning af kognitive forstyrrelser efter depression

Dette projekt er et samarbejde med firmaet Brain+, som har udviklet en specialdesignet applikation til smartphones og tablets, som muliggør træning af de kognitive evner hos fx mennesker med depression på en intelligent, brugervenlig og effektiv måde. Projektets formål er en videnskabelig evaluering af denne applikations potentiale.

Forsker: Mette Marie Støttrup
Vejleder: Poul Videbech

Undersøgelse af forekomsten af demens efter ECT

Denne registerundersøgelse foretages i samarbejde med læge og Ph.D. Simon Hjerrild fra afd. Q ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. 
Udover forekomsten af demens efter ECT undersøges det, om ECT øger hyppigheden af andre alvorlige legemlige sygdomme.

Forsker: Simon Hjerrild
Vejleder: Poul Videbech

En undersøgelse af fødselsdepressioner på Færøerne

Ph.D. studerende Anna Sofia Fjallheim, Fróðskaparsetur Føroya, undersøger forekomsten af fødselsdepressioner på Færøerne samt validiteten af Edinburgh Postnatal Depression Scale. Projektet startede i 2014.​

Forsker: Anna Sofia Fjallheim
Vejleder: Poul Videbech

Metabolisk og transkriptomisk profilering af kvinder med fødselsdepression

Dette ph.d. projekt udføres i samarbejde med Statens Serums Institut og undersøger genetiske, homonelle og metaboliske markører for udviklingen af fødselsdepression. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Forsker: Marie-Louise Hee Rasmussen
Vejleder: Poul Videbech

Neurobiologisk effekt af arbejdsrelaterede tilpasningsforstyrrelse

Formålet med  ph.d. projekt er at identificere neurobiologiske ændringer i dopaminerge bindinger i den menneskelige hjernes belønningssystem, og deres mulige korrelation med det psykologiske symptom anhedoni. Der defineres som et almindeligt kendetegn ved depression, angst og stress. Studiets population består af patienter fra Department of Occupational Health, Odense Universitetshospital.

Forsker: Saga Steinmann
Vejleder: Poul Videbech

Søvnkvalitet og effekt af kugledyne på søvnløshed grundet depression i ambulant psykiatri​

Ph.d. projektet har til formål  at studere om en Protac Ball Blanket (PBB) kan være en innovativ ikke-farmakologisk alternativ til den medicinske behandling af søvnløshed blandt ambulante patienter med depression. Studiet udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Forsker: Sanne Toft Kristiansen
Vejleder: Poul Videbech
​Betændelse og neuroprogression i Anoreksi

I dette ph.d. projekt ønsker vi at studere øgede betændelsestilstand og kliniske tegn på neuroprogression såsom svækket social kognition og tab af emotionel reguleringskapacitet hos patienter med Anoreksi. Betændelsestilstand er også associeret med neurodegeneration hos skizofreni og bipolare lidelser. Studiet udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup.

Forsker: Ingrid Roome
Vejleder: Poul Videbech

​Lugtesansen hos depressive patienter, der gennemgår vågenterapi

Mange studier har vist, at depressive patienter har reduceret lugtesans. Dette er et Sino-Danish samarbejde med det formål at studere lugtesansfunktionen hos depressive patienter, der gennemgår vågenterapi via kliniske interviews og Magneto-Encephalography (MEG). Den ph.d. studerende arbejde halvdelen af tiden i Kina og den anden halvdel i Danmark. Derudover udføres studiet i samarbejde med CFIN, Aarhus univeristet.

Forsker: Carsten Glensborg
Vejleder: Poul Videbech
Redaktør