​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ZA-RAA - Validering og testning af screenings instrumenter for Autisme Spektrum Forstyrrelse

​Autisme Spektrum Forstyrrelse hos voksne har først de seneste årtier fået den nødvendige opmærksomhed og plads i psykiatrien. De diagnostiske og specielt differential-diagnostiske kundskaber blandt sundhedsaktører er begrænsede. Gode screeningsredskaber kan støtte klinikere og bidrage til hurtigere og mere effektiv diagnosticering. I det første forskningsprojekt fra Team ADHD & Autisme har vi valgt at fokusere på testning af screenings instrumenter. Projektet er to-delt og skal undersøge 2 screeningsspørgeskemaer med relevans for autisme udredning. Hovedformålet er at teste et nyudviklet spørgeskema: schiZotypal Autism Questionnaire (ZAQ). Herudover vil vi teste en dansk oversættelse af et velkendt og udbredt spørgeskema: Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale – Revised (Danish version) (RAADS-R-DK).​

Team ADHD og Autisme, Psykiatrisk Center Glostrup


Viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse er steget betydeligt de sidste årtier. En stigende prævalens fra 0,6 % i 2001 til 2,0 % i 2018 er en indikation på dette, men alligevel får mange patienter først stillet diagnosen meget sent i deres sygdomsforløb. Gode screeningsredskaber kan støtte klinikere og bidrage til hurtigere og mere effektiv diagnosticering. Dette første kliniske forskningsprojekt fra Team ADHD & Autisme, PCG, sætter fokus på screenings spørgeskemaer for ASF.
 
Projektet er to-delt og skal undersøge 2 screeningsspørgeskemaer med relevans for autisme udredning: schiZotypal Autism Questionnaire (ZAQ) samt Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale – Revised (RAADS-R).
 
ZAQ:
Autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og skizotypisk sindslidelse (SS) er begge heterogene lidelser med betydelige overlap i symptomer og præsentation. På alle vurderingsniveauer i sundhedssystemet, udgør de differential-diagnostiske overvejelser mellem ASF og SS store udfordringer for klinikere. Det er afgørende for patientforløbene, at patienter med mistanke om enten SS og ASF, initialt bliver henvist til rette sted: enten psykose udredning (OPUS) eller autisme udredning. 
Selvom der findes flere validerede screeningsspørgeskemaer for ASF og SS, har ingen af dem differential-diagnostiske egenskaber. Med denne undersøgelse ønsker vi derfor at teste et nyudviklet screeningsspørgeskema, schiZotypal Autism Questionnaire (ZAQ), som giver en kombineret screening for begge tilstande, samtidig med at den viser den relative sandsynlighed for hver.
 
Formål:
Projektets overordnede formål er at undersøge de diskriminerende egenskaber (ASF vs. SS), den diagnostiske nøjagtighed og validiteten af ​​schiZotypy Autism Questionnaire (ZAQ).
 
Metoder:
Vi sigter mod at teste 200 patienter med ASF, 100 patienter med SS og 200 kontroller fra den generelle befolkning (fase 1). Resultaterne fra ZAQ vil blive sammenlignet med de kliniske diagnoser, der er stillet på de specialiserede ambulatorier.
 
Resultater og konklusion:
Resultaterne fra studi​et vil efter psykometriskanalyse danne grundlag for en revideret version af ZAQ-R som vil blive testet i fase 2 af studiet (2024).
 
RAADS-R:
RAADS-R er et udbredt screeningsværktøj, brugt til at understøtte udredningen af ASF verden over. Vi vil teste validiteten af en dansk oversættelse (RAADS-R-DK) i en ambulatoriepopulation for at vurdere den kliniske anvendelighed af dette screeningsværktøj.  
 
Udarbejdelsen af det nye spørgeskema ZAQ er gennemført i et samarbejde med et internationalt team bestående velrenommerede og erfarne autisme/skizotypi forskere verden over (se liste over samarbejdspartnere). Den danske oversættelse af RAADS-R er gennemført ved Team for ADHD & Autisme, PC Glostrup.​

​Fonde der støtter projekte​t:​


Redaktør