Drab på spædbørn – en retspsykiatrisk undersøgelse 1992-2016

​​Formålet med projektet er at beskrive psykisk sygdom og andre faktorer, der var med til at drabet bliver begået mhp. forebyggelse af nye drab. Der planlægges efterfølgende follow-up i danske registre mhp. beskrivelse af behandlingen, prognosen og senere fornyet kriminalitet. 

​Det er utroligt tragisk når spædbørn bliver ombragt af deres moder eller fader. For at forebygge disse tragedier er det vigtigt at lære det maksimale af hver eneste ulykkelige tilfælde. Dette forskningsprojekt har til formål at fremme en sådan.


Formål: Det vil være et vigtigt formål med undersøgelsen at identificere risikofaktorer, således at skade og drab på spædbørn forøvet af forældre måske kan forebygges i fremtiden.

Metode: Gennemgang og analyse af 37 danske sager med drab på spædbørn fra 1992-2016. Disse sager er identificeret med drabsdato samt politiets journalnummer i databasen på Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. Sagsakterne rekvireres fra de politikredse, hvor forbrydelsen er foregået.  Der vil bl.a. blive kigget på mentalerklæringer og follow-up undersøgelser af drabsmændene/kvinderne. 

Etiske overvejelser: En undersøgelse som den foreliggende omfatter et yderst ømtåleligt emne, som kraver den største diskretion overfor de implicerede. Der vil således udelukkende ske indhentning af oplysninger fra registre og eksisterende kilder, som fx akter i forbindelse med en evt. retssag. Der vil ikke ske nogen henvendelse til gerningsmanden eller andre pårørende og i de få tilfælde, hvor der indgår case-beskrivelser, vil disse være sløret, for at umuliggøre identifikation af ofre og gerningspersoner.

​​Fonde der støtter projektet:


download (1).png                             


Gerhart Lind Legat

Skærmbillede 2015-11-25 kl. 14.27.53.png
Redaktør