En undersøgelse af fødselsdepressioner på Færøerne

Projektet undwersøger forekomsten af fødselsdepressioner på Færøerne samt validiteten af Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Redaktør