Metabolisk og transkriptomisk profilering af kvinder med fødselsdepression

​Dette ph.d.-projekt udføres i samarbejde med Statens Serums Institut og undersøger genetiske, homonelle og metaboliske markører for udviklingen af fødselsdepression.

I samarbejde med Statens Seruminstitut udføres ph.d.-projektet “Omics Profiling of Women with Postpartum Depression”. Projektet, der netop er begyndt at rekruttere patienter, går ud på at identificere biomarkører vha. metabolic profiling, metabolomics, i et stort antal kvinder med fødselsdepression sammenlignet med kvinder, der har født, men ikke har udviklet fødselsdepression. De fundne biomarkører testes derefter i den nationale fødselskohorte, hvor blodprøver fra ca. 100.000 kvinder er blevet samlet under deres graviditet og gemt i en biobank. 

Formål: Er således at teste, om man allerede under graviditeten kan finde biomarkører, som kan forudsige senere udvikling af fødselsdepression. Dette vil have stor betydning, fordi en stor del af kvinder med fødselsdepressioner ikke identificeres og ikke får nogen hjælp. Forebyggelsesperspektivet er således meget stort.

Fonde der støtter projektet:

Redaktør