Kommende projekter

Vi arbejder for tiden på at starte flere nye forskningsprojekter op.

Precision Brain-Circuit Therapy (Precision-BCT):

CNDR skal være samarbejdspartner i et forskningsprojekt på Hvidorvre Hospital, hvor målet er at udvikle og kommercialisere en stimuleringsbaseret, personlig præcision-hjernekredsløbsterapi (Precision-BCT) ved større depression.
Projektet er finanseret af Innovationsfonden.

Forsker:
Vejleder: Poul Videbech

​BrainDrugs - Neuropharmacological treatment: Precision medicin in epilepsy and depression:

CNDR skal samarbejde med professor Gitte Moos Knudsen, Institute Neurobiology Research Unit Department Department of Neurology, Rigshospitalet vedr. et forskningsprojet, der har til formål at sørge for, at patienter med epilepsi eller depression fremover får en behandling, der er bedre skræddersyet til deres behov. Projektet er finansieret af Lundbeckfonden.

Forsker:
Vejleder: Poul Videbech

​ANIMAL CONTACT

CNDR skal samarbejde med Foulum i et 4-årigt projekt vedr. brug af terapidyr.  Projektet består af to dele, hvor CNDR deltager i anden del, der består af to casestudies - et med plejehjemsbeboere og et med krigsveteraner. CNDR deltager i casestudiet om krigsveteraner, hvor man vil undersøgen effekten af en servicehunds tilstedeværelse hos krigsveteraner med PTSD - både i udfordrende og ikke-udfordrende situationer - dvs. med henholdvis høj og lav stressbelastning.  Projektet er finansieret af Trygfonden.

Derudover forventes det, at CNDR og Psykiatrisk Center Glostrup  vil deltage i følgende projekter:

Psykiatrisk Center Glostrup ventes at deltage i det landsdækkende multicenterprojekt: “Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields (T-PEMF) for treatment resistant bipolar depression: a randomized, sham-controlled, multicenter study (the 9th study from the Danish University Antidepressant Group, DUAG-9)”. Studiet er et samarbejde mellem psykiatriske afdelinger i universitetsbyerne og udgår fra Aalborg universitet.

Derudover ventes Psykiatrisk Center Glostrup at deltage i det multinationale multicenterprojekt: “Esketamine nasal spray in Treatment Resistant Depression: a phase IIIb study”. Det forventes at professor Poul Videbech vil lede projektet på Psykiatrisk Center Glostrup.

Redaktør