Kommende projekter

Vi arbejder for tiden på at starte flere nye forskningsprojekter op.

​ECT og ændringer i den autobiografiske hukommelse

Der er på Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning udarbejdet protokol til et Ph.d.-projekt vedr. “ECT og ændringer i den autobiografiske hukommelse”. Formålet er at beskrive hyppigheden af denne frygtede, men formentligt relativt sjældne bivirkning samt finde prædiktorer for dens opståen. Perspektivet er, at man så bedre vil kunne rådgive den enkelte patient vedr. fordele og ulemper ved behandlingen. Forhåbentligt vil dette projekt kunne gå i gang i 2019. Projektet er omtalt i Regeringens psykiatriplan og bliver sandsynligvis finansieret i forbindelse med denne.
 
Forsker:
Vejleder: Poul Videbech

Drab på spædbørn – en retspsykiatrisk undersøgelse 1992-2016

Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning vil forsøge at indhente tilladelser og skaffe fondsmidler til et Ph.d.-projekt vedr. ”Drab på spædbørn – en retspsykiatrisk undersøgelse 1992-2016”, som laves i samarbejde med Retsmedicinsk institut, Skejby sygehus. I første omgang vil man gennemgå mentalerklæringerne samt Retslægerådets udtalelser for de gerningsmænd, som har ombragt deres barn i dets første leveår. Formålet er at beskrive psykisk sygdom og andre faktorer, der er med til at drabet bliver begået mhp. forebyggelse af nye drab. Der planlægges efterfølgende follow-up i danske registre mhp. beskrivelse af behandlingen, prognosen og senere fornyet kriminalitet. 
 
Forsker:
Vejleder: Poul Videbech

Derudover forventes det, at CNDR og Psykiatrisk Center Glostrup  vil deltage i følgende projekter:

Psykiatrisk Center Glostrup ventes at deltage i det landsdækkende multicenterprojekt: “Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields (T-PEMF) for treatment resistant bipolar depression: a randomized, sham-controlled, multicenter study (the 9th study from the Danish University Antidepressant Group, DUAG-9)”. Studiet er et samarbejde mellem psykiatriske afdelinger i universitetsbyerne og udgår fra Aalborg universitet.

Derudover ventes Psykiatrisk Center Glostrup at deltage i det multinationale multicenterprojekt: “Esketamine nasal spray in Treatment Resistant Depression: a phase IIIb study”. Det forventes at professor Poul Videbech vil lede projektet på Psykiatrisk Center Glostrup.
 
I samarbejde med PI professor Gitte Moos Knudsen, Institute Neurobiology Research Unit Department Department of Neurology, Rigshospitalet: “BrainDrugs - Neuropharmacological treatment: Precision medicine in epilepsy and depression”. Projektet er finansieret af Lundbeckfonden.
Redaktør