Det danske ECT/MRI projekt

Projektet undersøger effekt, bivirkninger og risiko for tilbagefald hos patienter med depression, som behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Projektet gør brug af de nyeste MR-metoder og blodprøver, og målet er, at udvikle en metode til at forudsige, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen både mht. gunstige virkninger og bivirkninger.

​Selvom elektrokonvulsiv terapi (ECT) har været den mest effektiv metode til at behandle svær depression i 80 år, forstår vi hverken dens virkningsmekanisme eller baggrund for ECT-relateret hukommelsesproblemer. Dette er medvirkende til, at vi ikke har nogen pålidelige prædiktorer, som kan forudsige den gunstige effekt og risikoen for relaps samt hukommelsesproblemer hos den enkelte patient. Derudover fravælges behandlingen af nogle patienter pga. bekymring for, at hukommelsesbesværet skyldes en permanent hjerneskade. Derfor er vi i gang med Det danske ECT/MRI-projekt, som har til formål at skabe ny viden angående de overnævnte problemstillinger.

Formål: Vi ønsker at undersøge hjernen hos patienter med svær depression før og efter elektrokonvulsiv terapi (ECT), samt ved en kontrol efter 6 måneder med det formål at:
 
  1. belyse mekanismerne bag ECT for at finde prædiktorer for gunstige resultater, tidligt tilbagefald og for bivirkninger.
  2. undersøge omfanget af og baggrunden for påvirkningen af hukommelsesfunktionen.
  3. undersøge hjernevævet så en evt. skadelig effekt af ECT-behandling kan udelukkes.

Metode: I studiet planlægger vi at undersøge 60 patienter henvist til ECT på Psykiatrisk Center Glostrup, Amager, Ballerup og København pga. svær depression. Studiet vil gøre brug af:

  1. mest moderne MR-metoder, som undersøger hjernens: 1) struktur, 2) den strukturelle and funktionelle konnektivitet, 3) blodgennemstrømning, 4) samt funktion af blod-hjerne barrieren,
  2. blodprøver: neurale vækstfaktorer (BDNF, VEGF) samt hjerneskademarkøren – gliacelleprotein S100B,
  3. grundigt klinisk undersøgelsesprogram.


Resultater og konklusion:  
Vi håber at finde prædiktorer, der kan forudsige respons, risiko for bivirkninger og tilbagefald. De nævnte prædiktorer vil muliggøre at behandlingen af de sværeste depressioner vil kunne forbedres og individualiseres i langt højere grad end i dag, hvorved sygdomsprognosen kan forbedres betydeligt. Vi forventer yderligere at være i stand til at forsikre patienterne og kolleger om behandlingens sikkerhed.                                                                                                                                        

                                                                            


​Fonde der støtter projektet:
Ivan Nilsens Fond
Psykiatrisk Forskningsfond af 1967Gerhart Lind Legat​

Axel Muusfeldt Fonden


Redaktør