Tidligere forskningsprojekter

​CNDR har allerede flere spændende forskningsprojekter bag sig bl.a. PEMF (pulserende elektromagnetiske felter) samt et projekt om vågen- og lysterapi.

​Pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) mod depression

I samarbejde med en række psykiatriske centre i Danmark afprøvedes der i dette studie en ny behandlingsmetode til behandlingsresistente depressioner. PEMF er en skånsom behandlingsmetode og består i, at patienten får en behandlingshjelm på hovedet, som skaber et pulserende magnetisk felt. Daglig PEMF-behandling forventes at mindske de depressive symptomer.

Forsker: Bille Borck
Vejleder: Poul Videbech

Projektet blev afsluttet i foråret 2017

Sammenhængen mellem depression og hjertesvigt samt blodprop i hjertet

Dette projekt havde til formål, at undersøge hvordan depression påvirker prognosen for disse alvorlige hjertesygdomme således, at man kan bedre overlevelsen. 
Projektet blev startet i 2014 og udførtes i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby under vejledelse af Professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Professor Hans Erik Bøtker, Hjerteafdelingen, samt Professor Poul Videbech, CNDR. Projektet udføres af Ph.d. studerende Kasper Adelborg og Jens Sundbøll.

Projektet blev afsluttet i foråret 2017.

Vågen- og lysterapi til indlagte patienter med depression - Behandlingseffekt, prædiktorer og patientoplevelse

Projektets formål var at undersøge effekten af at anvende vågen- og lysterapi samt stabilisering af døgnrytmen som et supplement til vanlig behandling ved indlagte patienter med depression. 
Projektet startede i 2013 og udførtes i samarbejde med afd. Q ved Aarhus Universitetshospital, Risskov af Ph.d. studerende og sygeplejerske cand. scient . san. Mette Kragh. 

Projektet blev afsluttet i foråret 2017.


Redaktør