Mette Marie Støttrup

​Ph.D. studerende Mette Marie Støttrup arbejder med projektet Healthy Brain: Træning af kognitive forstyrrelser efter depression hos CNDR.

Curriculum vitae


Jeg arbejder som psykolog på Center for Neuropsykiatrisk
Depressionsforskning på Psykiatrisk Center Glostrup. Her er 
jeg Ph.d.-studerende på projektet Healthy Brain, der vil evaluere en ny applikations potentielle mulighed for at genoptræne nedsatte kognitive færdigheder blandt personer, der tidligere har haft en eller flere depressioner. Appen kan bruges på både en tablet og smartphone (Android og IOS).
 
Min interesse inden for forskning er neuropsykiatri med afsæt i depression og bipolar affektiv lidelse. Jeg interesserer mig for forståelsen af de underliggende biologiske og neuropsykologiske mekanismer som forklaringsmodel. Med udgangspunkt i dette søger jeg at validere nye, individualiserede behandlingsmuligheder for denne patientgruppe. 
 
Jeg er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet og University of North Carolina Ashville i USA. Jeg har tidligere arbejdet inden for hjerneskadeområdet som neuropsykolog.

Hvis du er interesseret i at deltage som enten rask kontrol eller som tidligere depressiv, kan du læse mere om projektet på projektets hjemmeside.

Redaktør