Simone Teplin

Forskningsassistent Simone Teplin er tilknyttet ph.d.-projektet DANSECT, hvor hun bl.a. hjælpet til ved MR-skanningen af forskningspatienter. 

Curriculum vitae

Til dagligt læser jeg en kandidat i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier - Psykologi på Roskilde Universitet, hvor jeg har et halvt år tilbage af studiet.  
Jeg er uddannet sygeplejerske fra Professionshøjskolen Metropol i år 2017. Efterfølgende har jeg i mit virke, som sygeplejerske arbejdet 1,5 år på en åben voksen psykiatrisk afdeling, hvor min primære patientgruppe har været de unge fra 18-25 år med forskellige diagnoser såsom; personligheds- og spiseforstyrrelser. 
 
Jeg er fornyeligt blevet ansat på DANSECT-projektet, hvor mine opgaver vil være at tage blodprøver og assisterer under MR-skanninger.  
Redaktør