Job hos CNDR

​CNDR søger løbende nye medarbejdere bl.a. i form af ph.d.-stillinger, Postdoc, forskningsassistenter og studentermedhjælpere.

GENOPSLAG: Psykolog søges til 3-årig stilling som ph.d.-studerende ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning (CNDR), Psykiatrisk Center Glostrup

 Er du psykolog med klinisk psykiatrisk erfaring og gerne forskningserfaring? Og vil du være med til at undersøge kognitive bivirkninger ved behandling med ECT overfor svær depression? Så er det måske dig, vi søger til et ph.d.-forløb ved CNDR.

Den ph.d.-studerende vil blive tilknyttet CNDR, som er et multidisciplinært forskningscenter lokaliseret på Psykiatrisk Center Glostrup, der beskæftiger sig med forskning i de affektive lidelser. På baggrund af bl.a. billeddannende teknikker (MR) samt neuropsykologiske tests arbejder vi for at skabe ny viden om særligt de svære depressioner og dermed bidrage til udviklingen af nye behandlingsformer. Centeret ledes af professor Poul Videbech. Vi har et stærkt samarbejde med forskere fra en række andre centre under Region Hovedstaden og Københavns Universitetshospital såvel som fra resten af Danmark og i udlandet.

Stillingen er en 3-årig fuldtidsansættelse med mulighed for fleksible arbejdstimer. Projektet forudsætter, at du er klar, når patienterne er der. Der må derfor i rekrutteringsfasen påregnes arbejde på hverdagsaftner og ind imellem også søndag eftermiddag, fordi patienterne skal undersøges akut. Til gengæld kan du holde fri på andre tidspunkter.

Projektet udføres i samarbejde med en anden ph.d.-studerende, så der vil være gode muligheder for hjælpe og sparre med hinanden. Vi planlægger at ansætte en yngre læge i denne stilling.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Du vil komme til at indgå i et dynamisk forskningsmiljø med mange ph.d.-studerende, post.docs, seniorforskere og forskningssygeplejersker
 • Forskningstræning, herunder bl.a. oplæring i en række spændende undersøgelsesmetoder, der også efter endt forskerstilling vil være af stor værdi i det kliniske arbejde indenfor bl.a. psykiatrien
 • Du vil blive oplært i MR-skanning og analyser
 • Deltagelse i danske og internationale kongresser
 • Nationalt og internationalt samarbejde, herunder senere mulighed for studieophold og/eller studiebesøg hos internationale samarbejdspartnere
 • Kompetent vejledning og støtte i hele forløbet

  Dine faglige kvalifikationer:
 • Du er psykolog (cand.psych.) med klinisk psykiatrisk erfaring eller erfaring fra hjerneskadeområdet
 • Du bisidder stor selvstændighed og gode samarbejdsevner
 • Du har flair for at omgås meget syge psykiatriske patienter
 • Du kan udføre neuropsykologiske testninger under supervision
 • Hvis du har nogen forskningserfaring er det en fordel
 • Du taler og skriver flydende dansk
 • Du har gode engelskkundskaber (skriftligt og mundtligt).

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til overenskomst. Stillingen er 3-årig med 3 måneders prøvetid. Ansættelse snarest eller efter aftale.
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.
Ansøger skal være indstillet på, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte professor Poul Videbech på mobil tlf. 3118 6233.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 7. oktober 2020.
Samtaler vil foregå mandag d. 12. oktober 2020.


Redaktør