Job hos CNDR

​CNDR søger løbende nye medarbejdere bl.a. i form af ph.d.-stillinger, Postdoc, forskningsassistenter og studentermedhjælpere.

​Vil du prøve kræfter med forskning i psykiatrien?

Yngre læge søges som klinisk assistent pr. 1. september 2020 eller efter aftale.
 
Kunne du tænke dig at afklare om forskning i psykiatrien er noget for dig? Det har du mulighed for nu. Vi søger en ambitiøs yngre læge til en 1-årig stilling med mulighed for forlængelse på projektet DANSECT. DANSECT er et longitudinelt studie som undersøger hjernen og kognitive bivirkninger blandt indlagte patienter med depression, der behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Dette undersøges blandt andet ved MR-scanninger, neuropsykologiske tests og urin- og blodprøver. Du kan læse mere om projektet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Forskningsprojektet ledes af professor Poul Videbech og foregår på Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup. Du vil indgå i et dynamisk og spændende forskningsmiljø med mulighed for supervision og faglig udvikling. Idet projektet rekrutterer patienter i hele Region Hovedstaden, er det en fordel, hvis du har psykiatrisk erfaring.

Stillingen er en 1-årig fuldtidsansættelse. Der må påregnes sporadisk arbejde søndag eftermiddage og  hverdagsaftner, til gengæld kan du holde fri på andre tidspunkter. Alt i alt god mulighed for fleksible arbejdstimer. Det er også muligt at lave fuldtidsstillingen om til en deltidsansættelse.
 
Arbejdsopgaver:
 • Rekruttering af patienter til projektet i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Kontakt og psykiatrisk og somatisk undersøgelse af patienter
 • Urin- og blodprøvetagning af patienterne
 • MR-scanningen af patienter
 • Mulighed for at skrive og publicere videnskabelige artikler
 • Ad hoc-opgaver

Ansættelse som klinisk assistent sker i henhold til overenskomst indgået mellem Foreningen Yngre Læger i Danmark og Danske Regioner.
 
Har du spørgsmål om stillingen, kan du rette henvendelse til professor Poul Videbech, videbech@dadlnet.dk, tlf. 3864 0634 eller mobil 3118 6233.

Ansøgningsfrist: 20. Juli 2020. 
Planlagt dato for samtaler: 27. Juli 2020.

Neuropsykolog søges til 3-årig stilling som ph.d.-studerende ved Center forNeuropsykiatrisk Depressionsforskning (CNDR), Psykiatrisk Center Glostrup
Er du neuropsykolog med klinisk psykiatrisk erfaring og forskningserfaring? Og vil du være med til at undersøge kognitive bivirkninger ved behandling med ECT overfor svær depression? Så er det måske dig, vi søger til et ph.d.-forløb ved CNDR.
 
Den ph.d.-studerende vil blive tilknyttet CNDR, som er et multidisciplinært forskningscenter lokaliseret på Psykiatrisk Center Glostrup, der beskæftiger sig med forskning i de affektive lidelser. På baggrund af bl.a. billeddannende teknikker (MR) samt neuropsykologiske tests arbejder vi for at skabe ny viden om særligt de svære depressioner og dermed bidrage til udviklingen af nye behandlingsformer. Centeret ledes af professor Poul Videbech. Vi har et stærkt samarbejde med forskere fra en række andre centre under Region Hovedstaden og Københavns Universitetshospital såvel som fra resten af Danmark og i udlandet.
 
Stillingen er en 3-årig fuldtidsansættelse med mulighed for fleksible arbejdstimer. Projektet forudsætter, at du er klar, når patienterne er der. Der må derfor i rekrutteringsfasen nogle gange om måneden påregnes arbejde på hverdagsaftner og ind imellem også søndag eftermiddag fordi patienterne skal undersøges akut. Til gengæld kan du holde fri på andre tidspunkter.
 
Projektet udføres i samarbejde med en anden ph.d.-studerende, så der vil være gode muligheder for hjælpe og sparre med hinanden. Vi planlægger at ansætte en yngre læge i denne stilling.
 
Hvad kan vi tilbyde:
 • Du vil komme til at indgå i et dynamisk forskningsmiljø med mange ph.d.-studerende, post.docs, seniorforskere og forskningssygeplejersker.
 • Forskningstræning, herunder bl.a. oplæring i en række spændende undersøgelsesmetoder, der også efter endt forskerstilling vil være af stor værdi i det kliniske arbejde indenfor bl.a. psykiatrien
 • Deltagelse i danske og internationale kongresser
 • Nationalt og internationalt samarbejde, herunder senere mulighed for studieophold og/eller studiebesøg hos internationale samarbejdspartnere
 • Kompetent vejledning og støtte i hele forløbet
 • Hårdt arbejde – men det er det værd

Dine faglige kvalifikationer:
 • Du er autoriseret psykolog (cand.psych.) med klinisk psykiatrisk erfaring
 • Du bisidder stor selvstændighed og gode samarbejdsevner
 • Du kan udføre neuropsykologiske testninger og psykopatologiske vurderinger
 • Det er en fordel, at du har forskningserfaring og publiceret forskning i internationale tidsskrifter
 • Du har evt. erfaring med MR-scanning og analysering af MR-data
 • Du har undervisningserfaring
 • Du mestrer at samarbejde tværfagligt
 • Du taler og skriver flydende dansk
 • Du har særdeles gode engelskkundskaber (skriftligt såvel som mundtligt)
Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til overenskomst. Stillingen er 3-årig med 3 måneders prøvetid. Ansættelse snarest eller efter aftale.
 
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.
 
Ansøger skal være indstillet på, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøgningsprocedure:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte professor Poul Videbech på mobil tlf. 3118 6233.

Samtaler vil foregå onsdag d. 09. september 2020.
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 1. september 2020.

Din ansøgning skal indeholde motiveret ansøgning, CV indeholdende oplysning om universitetsgrad, eksamensgennemsnit, hidtidige ansættelser med oplysning om tidligere forskningserfaring og publikationsliste, kopi af eksamensbeviser.


Redaktør