Biologisk og Præcisions Psykiatri

Formål

Identificere biologiske årsager til psykiatriske lidelser, med særlig fokus på immunsystemet, samt identificere objektive markører for svære psykiatriske lidelser ved integrering af big data fra nationale registre og biobanker til detaljerede kliniske data - med målet at bane vejen for mere præcis diagnostik, forebyggelse og nye behandlingsstrategier.

Projekter


ImmunoPsykiatri

ImmunoPsykiatri – Immunologiske årsager til Psykiatrisk sygdomme

 • Psych-Flame: Klinisk studie
 • Biobanker
 • ImmunoGenetik
 • Registre

Det var et vigtigt behandlings gennembrud i psykiatrien, da antibiotisk behandling blev tilgængelig, idet en tredjedel af patienterne på datidens psykiatriske hospitaler havde neurosyfilis. Siden gennembruddet er infektioner og inflammatoriske mekanismer blevet mistænkt for at kunne forårsage skizofreni og affektive sygdomme. Denne hypotese har nu fået fornyet fokus, da der er opdaget antistoffer mod hjernevæv som forårsager psykiatriske symptomer, samt at nye genetiske studier kæder immunsystemet sammen med skizofreni og affektive sygdomme. Identifikation af inflammatoriske mekanismer, som har en kausal rolle ved skizofreni og affektive lidelser, vil have store perspektiver og være et gennembrud i forskningen.

Vi vil udnytte de omfattende danske registre med adgang til informationer om immun-relateret eksponering som infektioner og autoimmune sygdomme. Særligt cerebrospinalvæske (CSF) studier har manglet, og vi vil udføre de første store undersøgelser af de omfattende målinger af immun-relaterede markører i CSF og blod tilgængelige i de danske laboratorie og biobank registre, og dets sammenhænge med skizofreni og affektive sygdomme, samt immun-relaterede geners indflydelse.

Herudover, vil vi udføre omfattende immunologiske undersøgelser, inkluderende omics og systems biology analyser, på CSF og blod i et nyt klinisk studie på patienter med nyligt diagnosticeret skizofreni og affektive sygdomme, samt på gemt biobank materiale. Vi vil foretage den første brede undersøgelse af immunologiske forandringer, samt sekventere for infektioner og antistoffer. Disse detaljerede undersøgelser af immunsystemets rolle ved skizofreni og affektive sygdomme kan resultere i et paradigme skift i forståelsen af sygdommene, forbedre diagnostikken og bane vejen for nye skræddersyet behandlingsmetoder.

Vores team består af danske og internationale forskere, indenfor psykiatri, epidemiologi, immunologi, neurologi og klinisk forskning.PSYCH-FLAME

​PSYCH-FLAME har til formål at undersøge i hvor stor grad inflammatoriske processer spiller en rolle for udvikling af psykiatrisk sygdom.


Formålet med studiet er at belyse forekomsten af autoantistoffer, infektioner og andre immunologiske forandringer i rygmarvsvæske og blod fra patienter med debut af skizofreni eller depression, som et led i forklaringen på udvikling og forløb af psykiatriske symptomer.


Læs mere om PSYCH-FLAME her.Precision Psychiatry Initiative - (PRECISE)

I øjeblikket er behandlingsvalg til psykiske lidelser bestemt af en "one-size-fits-all" tilgang, hvilket resulterer i en uacceptabelt stor andel af ikke-responderende patienter. Tidligere forskning har været præget af fokus på enkelte eksponeringer og enkelte outcome og der er ikke taget højde for kompleksiteten af de psykiatriske sygdomme. Dermed bliver det væld af tilgængelig data og de nye data analytiske tilgange som nu er tilgængelige ikke udnyttet. Disse data kan behandles med computer intensive metoder, der kan identificere og tage højde for ikke-lineære relationer og mønstre mellem risikofaktorer og outcome. Udvikling af mere præcise prædiktions modeller, som integrerer disse data vil muliggøre ægte præcisions psykiatri der vil forbedre klinisk beslutningstagning og behandlingsrespons.

Vi planlægger at løse udfordringen med personlig psykiatri ved at benytte 1) danske landsdækkende sundhedsregistre, resultater fra landsdækkende laboratorier og biobanker 2) elektroniske patient journaler med mere detaljerede kliniske data 3) prospektive personcentrerede data fra personer, der deltager i studier med omfattende psykometriske og biologiske målinger, samt kontinuerlig monitorering med wearable teknologi. Et unikt aspekt af initiativet er samspillet mellem big data på nationalt plan og detaljerede personniveau data for at identificere markører der kan forudsige tværdiagnostiske sygdoms klynger, sygdoms trajektorier og behandlingsrespons ved svære psykiatriske lidelser. Vi vil gøre dette ved hjælp af avanceret integreret statistisk analyse, machine og deep learning, samt systembiologi. Vi vil udnytte dette til at designe og udvikle patientcentreret beslutningsstøtteværktøjer til klinisk anvendelse som prædiktions modeller af sygdoms trajektorier og effektive behandlingsvalg. Med dette vil vi bane vejen for mere præcis diagnostik, forebyggelse og nye behandlingsstrategier.
Co-morbiditet mellem psykiatriske lidelser og generelle medicinske tilstande

At undersøge sammenhænge mellem generelle medicinske tilstande og psykiatriske lidelser som kan bidrage til belysning af ætiologien og nye behandlingsmuligheder af psykiatriske lidelser, samt blandt andet forebyggelse af overdødeligheden.

Med fokus på:

 • Immun-relaterede sygdomme
 • Hovedtraume
 • Cancer
 • Diabetes
 • Kardiovaskulære sygdomme
Genetik

​....Medarbejdere 

 • Rune Haubo Christensen, senior statistiker, ph.d.
 • Sonja Orlovska-Waast, læge, ph.d.-studerende
 • Rose Jeppesen, læge, ph.d.-studerende
 • Nina Sørensen, læge, ph.d.-studerende
 • Rosa Lundbye Allesøe, bioinformatiker, ph.d.-studerende
 • Ole Köhler-Forsberg, læge, ph.d.
 • Nis Palm Suppli, post.doc., læge, ph.d.
 • Signe Clausen, administrativ medarbejder
 • Anna Skovgaard Møller Nielsen, forskningsårstuderende, stud. med.
 • Johannes Bach-Mortensen, forskningsårsstuderende, stud. med.
 • Artemis Helene Bunyoz, forskningsårstuderende, stud. med.

Samarbejdspartnere

 • National Centre for Register-based Research
 • iPSYCH
 • Sct. Hans (Institute of Biological Psychiatry)
 • Statens Serum Institut
 • Center for Protein Research, Panum
 • University of California, San Diego (UCSD)
 • Johns Hopkins University
 • Copenhagen Biobank
 • Steno Diabetes Center
 • DanFunD
 • Columbia University
 

Redaktør