Generel Psykiatrisk Epidemiologi

Formål

Formålet med programmet er at styrke forskning og undervisning i generel psykiatrisk epidemiologi og understøtte samt præge dansk alkoholepidemiologi med ny forskning, ph.d.-projekter med videre. Programmet stræber− blandt meget andet −efter at udføre innovativ psykiatrisk registerforskning og alkohol-epidemiologisk forskning i samarbejde med andre. 

ProjekterPAUSE projektet

"Fænotyper blandt alkoholmisbrugere. Et multidisciplinært projekt til bedre forståelse af diagnose og behandling af diagnose og behandling af patienter med alkoholmisbrug."  

Den overordnede hypotese er, at arvelighed, kognitiv funktion, angstlidelser, depression, personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske lidelser påvirker udvikling, ophør og tilbagefald af alkoholmisbrug. Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejdsprojekt mellem Institut for Fokesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet og forskere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri. Det er støttet af Innovationsfonden (Strategisk Forskningsråd).

Der er 4 igangværende ph.d. projekter:

Charlotte Amby Holst                                    E-mail clah@si-folkesundhed.dk

Undersøger forekomst af alkoholmisbrug blandt børn af forældre med en alkohol-diagnoser på populations-niveau. Charlotte interesserer sig herunder for risikofaktorer og for faktorer, der synes at være beskyttende i forhold til at udvikle alkoholmisbrug.

 

Marie Stjerne Grønkjær
E-mail mgpe@sund.ku.dk

Undersøger betydningen af alkoholindtag gennem livet og alkoholmisbrug for aldersrelaterede kognitive ændringer. Marie har udviklet og gennemført en stor opfølgningsundersøgelse, LIKO-15 (Livsstils og kognitionsopfølgningen, 2015) på mænd i 55-67-års alderen, som var blevet kognitivt testede som 18-årige i forbindelse med session.

 

Lea Arregui Nordahl Christoffersen
E-mail: Lech@sund.ku.dk

Undersøger hvilke faktorer, der har betydning for udvikling, ophør og tilbagefald ved alkoholmisbrug med henblik på at forbedre forebyggelse og behandling. Lea arbejder med data fra en stor klinisk database (Winalko) over personer med alkoholmisbrug, der har søgt alkoholbehandling i de københavnske alkoholenheder gennem en længere årrække.


Emilie Just-Østergaard
E-mail: emju@sund.ku.dk 

Undersøger om der er forskellige mønstre ("trajectories") af alkoholmisbrug gennem livsforløbet samt hvorvidt tidlige opvækstvilkår samt intelligens påvirker disse mønstre. Til dette formål anvender Emilie data fra Rigshospitalets Mor-barn kohorte og en lang række danske registre.
iPSYCH Kognitionsprojektet

​iPSYCH er et samarbejde mellem førende danske forskere indenfor psykiatri, genetik og registerforskning og registerforskning fra Region Hovedstadens Psykiatri og Aarhus Universitet. Programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi samarbejder med flere danske og internationale forskere indenfor det såkaldte iPSYCH-community. Et af formålene med iPSYCH kognitionsprojektet er at finde årsager til, at kognition, skolekarakterer og gennemførelse af Folkeskolen er påvirkede hos personer, der senere i livet udvikler skizofreni. Vores hypoteser er, at både genetiske og non-genetiske faktorer spiller en væsentlig rolle. IPSYCH projektet råder over unikke data til at belyse denne problemstilling.

Her kan du læse mere om IPSYCH
iPSYCH "Good and bad outcomes-projektet"

​iPSYCH er et samarbejde mellem førende danske forskere indenfor psykiatri, genetik og registerforskning og registerforskning fra Region Hovedstadens Psykiatri og Aarhus Universitet. Programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi og andre forskere ved CORE kombinerer data fra en lang række kliniske projektet under ledelse af professor Merete Nordentoft med henblik på at undersøge mulige genetiske og non-genetiske prædiktorer for klinisk outcome flere år efter debut af første psykotiske episode.

Her kan du læse mere om IPSYCH

iPSYCH "Difficult-to-treat-schizophrenia"

​iPSYCH er et samarbejde mellem førende danske forskere indenfor psykiatri, genetik og registerforskning og registerforskning fra Region Hovedstadens Psykiatri og Aarhus Universitet.  Programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi har tidligere ydet konsultativ bistand indenfor emnet "behandlingsrefraktær skizofreni" forbindelse med nu gennemført ph.d projekt ved postdoc Theresa Wimberley.

Her kan du læse mere om IPSYCH
Advisory Group NB-COMO

​Programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi er en del af Niels Bohr Comorbidity Advisory Group. 

Læs mere om her Comorbidity Advisory Group 
Life-course epidemiology og præmorbide aspekter ved skizofreni eller alkoholisme

​Programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi har tidligere kombineret fund og lavet meta-analytiske studier fra ældre high-risk studier, som var initieret af Mednick og Schulsinger i begyndelsen af 1960-erne. Netop high-risk skizofreniforskningen bidrog formentlig afgørende til internationalisering af dansk psykiatrisk forskning i de efterfølgende mange år. Der er fordele og ulemper ved forskning i disse ældre kohorter: ulemperne er dels begrænset statistisk styrke dels at de indsamlede variable (typisk psykologiske tests) efterhånden kan være blevet obsolete eller knap så relevante. Fordelene er mulighed for meget lang prospektiv observationstid via samkøring med danske registre.
Forskningsårsstuderende i psykiatri

​Programmet bidrager med forskningsbaseret undervisning af medicinske studerende, der er i klinisk ophold i psykiatri. Dette indebærer også en mulighed for at tilbyde en bred vifte af forskningsprojekter inden for programmet Generel Psykiatrisk Epidemiologi.  

Redaktør