​The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, VIA 9, VIA 11 & VIA 14

Programleder: 

Anne A. E. Thorup
Forskningslektor, Ph.d.

​DRISP - Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse

Programleder:

Annette Erlangsen
Seniorforsker

​Program for forskning i psykose og misbrugsstoffer

Programleder:

Carsten Hjorthøj
Seniorforsker, Ph.d., MSc

​Generel Psykiatrisk Epidemiologi

Programleder:

Holger J. Sørensen
Forskningslektor, Overlæge, Ph.d.

Biologisk og præcisionsPsykiatri

Programleder:

Michael E. Benros
Professor, forskningsleder, læge, ph.d.

​Recovery & Inklusion

Programleder:

Lene Falgaard Eplov
Forskningsoverlæge, ph.d.

Psykoterapi og Kognition

Programleder:

Louise Glenthøj
Seniorforsker, ph.d., specialpsykolog, specialist i psykoterapi.