‭(Skjult)‬ Forskningsprogrammer under CORE

The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, VIA 9, VIA 11 & VIA 14

Programleder: 

Anne A. E. Thorup
Professor, overlæge, ph.d.

​​DRISP - Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse

Programleder:

Annette Erlangsen
Seniorforsker, ph.d.

​​Program for forskning i psykose og misbrugsstoffer

Programleder:

Carsten Hjorthøj
Seniorforsker, ph.d., MSc

​​Generel Psykiatrisk Epidemiologi

Programleder:

Holger J. Sørensen
Forskningslektor, overlæge, ph.d.

​​Biologisk og PræcisionsPsykiatri

Programleder:

Michael E. Benros
Professor, forskningsleder, læge, ph.d.

​Recovery & Inklusion

Programleder:

Lene Falgaard Eplov
Forskningsoverlæge, ph.d.

​The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, VIA 9, VIA 11 & VIA 14

Programleder: 

Anne A. E. Thorup
Forskningslektor, Ph.d.

​DRISP - Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse

Programleder:

Annette Erlangsen
Seniorforsker

​Program for forskning i psykose og misbrugsstoffer

Programleder:

Carsten Hjorthøj
Seniorforsker, Ph.d., MSc

​Generel Psykiatrisk Epidemiologi

Programleder:

Holger J. Sørensen
Forskningslektor, Overlæge, Ph.d.

Biologisk og præcisions psykiatri

Programleder:

Michael E. Benros
Seniorforsker

​Recovery & Inklusion

Programleder:

Lene Falgaard Eplov
Forskningsoverlæge, ph.d.