Om CORE

CORE – Copenhagen Research Center for Mental Health er et tværdisciplinært forskningscenter med et bredt fokus. CORE har som overordnet formål at forbedre muligheder for på kort og langt sigt at forebygge og behandle psykiske lidelser.

Vi har som mål

  1. at afdække årsager og sygdomsmekanismer for psykiske lidelser og misbrug
  2. at afdække årsager til selvmordsadfærd og skaffe viden om hvad der kan forebygge selvmordshandlinger
  3. at forbedre tidlig identifikation af risikofaktorer, risikomarkører og tidlige sygdomsstadier og afprøve præventive interventioner
  4. at afdække konsekvenser af psykisk sygdom, misbrug og selvmordsadfærd for den enkelte og for familien, samt samfundsmæssige konsekvenser
  5. at gennemføre undersøgelser af effekten af præventive tiltag, tidlige interventioner, lovende nye behandlingsindsatser og rehabiliterende indsatser
  6. at gennemføre undersøgelser af programtrofasthed ved implementering

Vi har en helheds- og recovery-orienteret tilgang. Vi arbejder for at at påvirke samfundsdebatten ved at oplyse om forskningsfund og bidrage til afstigmatisering af psykisk lidelse. Vi arbejder for at mindske social ulighed i sundhed, for at mennesker med psykisk sygdom får mulighed for at få høj livskvalitet, og at der stilles samme høje kvalitetskrav til behandling af psykisk og somatisk sygdom.

Endvidere er det vores formål at stå for et stærkt fagligt miljø, hvor alle uanset forskningsanciennitet (fra universitetsstuderende over ph.d.-studerende til postdocs, seniorforskere og professorer) har rig mulighed for udvikling af deres forskningskompetencer. Ligeledes er det vores formål at dette sker på tværs af faglige baggrunde, der således inkluderer læger, psykologer, kandidater i folkesundhedsvidenskab, bioinformatikere, statistikere, ergoterapeuter, sygeplejersker m.m. Vi involverer brugere af psykiatrien aktivt i forskningsprocessen.

Fælles billede.JPG

 Redaktør