Center for Visitation og Diagnostik

Formålet med Center for Visitation og Diagnostik (CVD) er at sikre lige adgang til behandling for alle patienter. Når en patient henvises til ambulant behandling i psykiatrien, modtages henvisningen i første omgang hos CVD. Her sidder speciallæger, specialpsykologer, sygeplejersker og sekretærer klar til at sikre, at henviste patienter får tilbudt det rette behandlingsforløb.​