Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom

​Udvikling af tværsektoriel model som understøtter den generiske model for forløbsprogrammer for mennesker med psykisk lidelse. 

Borgere med psykiske og somatiske problemstillinger har i høj grad brug for en fælles og koordineret sundhedsfremmende indsats. Ofte er der mange aktører omkring borgeren, som ikke har et koordineret samarbejde. I Frederiksberg Sundhedscenter arbejder vi derfor aktivt med at etablere et godt samarbejde mellem DPC/psykiatrien og FSC/kommunen.

I projektet er der blandt andet udviklet og gennemført et sundhedspædagogisk kursus for borgere med deres mentorer eller/og SKP’er. Der er er også ved at blive udviklet og afprøvet en koordinatorfunktion således at borgere/patienter/kontaktpersoner/primærbehandler fra psykiatrien m.fl. kan blive guidet videre i forhold til somatiske problemstillinger eller sygdomme og blive henvist til specifikke tilbud.

Yderligere har vi opstartet to kostgrupper  i DPC, hvorigennem Sundhedscentret tilbud er blevet præsenteret.


Vil du gerne høre mere?

Kontakt projektleder Anita Ulsing på Anita.Ulsing@regionh.dk


Redaktør