Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelses (DRISP) hovedformål er fremme selvmordsforebyggelse gennem forskningsbaserede studier, videreformidling og implementering. DRISP udfører evidensbaseret forskning, overvåger udviklingen af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark sa​mt udvikler undervisningsmateriale til selvmordsforebyggelse.

DRISP søger desuden at mobilisere politisk interesse for udvikling af en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse i Danmark.

Igangværende forskningsprojekter:

  • Effekten af pakningsbegrænsning på Paracetamol og anden svagt smertestillende medicin
  • Opfølgning af selvmordsforebyggende behandling til personer efter selvmordsforsøg
  • Prædiktorer for selvmordshandlinger blandt patienter i psykiatrisk behandling
  • Selvhjælp Online mod Selvmordstanker (SOS) Projektet
  • MINPLAN – en app-baseret kriseplan til selvmordstruede​