​​​​

Guide til et godt hverdagsliv

​"Guide til et godt hverdagsliv" er et unikt Recovery-redskab, skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i psykiatrien. Guiden kom i en ny og revideret udgave i november 2022.

​Guiden leder – gennem forskellige øvelser, tekster og skemaer – den enkelte til større fokus på muligheder og støtte i hverdagen. At komme sig handler  om meget mere end om at undgå at blive syg igen. Det handler om at komme videre i livet, og forfølge sine mål og turde dr​ømme. Guiden er med sit indhold med til at hjælpe patienterne til håb for en bedre fremtid ved bl.a. at tydeliggøre muligheder og understøtte selvbestemmelse. Målet er et godt hverdagsliv, hvor patienten har kontrol over sig eget liv.

Ingen kommer sig alene. Guiden rummer derfor også værktøjer, som psykiatriens personale kan bruge i dialog med patienterne mens de stadig er i behandling, ligesom personale og patient i samarbejde kan udvælge lige dét fra guiden, som vil give mening at arbejde med lige nu. 

Erfaringer viser, at det har stor betydning at italesætte og anerkende de tanker og følelser, der rumsterer, så man ikke går rundt alene med dem. Målet med guiden er således også at styrke dialog om sygdom og behandling samt de konksekvenser, det har for den enkelte. 

Redaktør