​​​​

Hvad er et pakkeforløb

​En del af behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri tilbydes som pakkeforløb - det vil sige fastlagte behandlingsforløb.

​Et pakkeforløb er:​

  • Et standardforløb for behandlingen af en bestemt sygdom (diagnose)
  • Et forløb, hvor undersøgelser og behandlinger er bestemt og beskrevet på forhånd
  • Et forløb hvor de enkelte dele af behandlingen er tilrettelagt efter faste forløbstider
  • Et forløb, der er udarbejdet af faglige eksperter inden for diagnoseområdet.​

Formålet med pakkeforløb

Formålet med at implementere pakkeforløb i Psykiatrien er at sikre et ensartet behandlingsniveau og at skabe et bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb for patienten.​​

Det gør vi ved at harmonisere det kliniske indhold. Det gør vi også ved at koordinere de enkelte kliniske handlinger for at opnå et bedre og mere konstant flow i behandlingen. Pakkeforløbene er bedre koordineret og tilrettelagt med et minimum af spildtid.

​Målet er at give patienterne et bedre overblik over deres behandling og sikre, at behandlingen finder sted uden unødig ventetid.​​

Hvem får tilbudt et pakkeforløb?

Pakkeforløbene findes på det ikke-psykotiske område, og man kan henvises til et pakkeforløb, hvis man hører til målgruppen for ambulant hospitalsbehandling. Henvisningen til behandling i Region Hovedstadens Psykiatri sker oftest gennem den praktiserende læge. ​

Når henvisningen er modtaget, er det visitatorerne i Den Centrale Visitation, som afgør dette og hvilket behandlingstilbud patienten skal have.​

Som udgangspunkt skal efterbehandling ske hos egen læge/speciallæge, men i visse tilfælde vil der være behov for yderligere behandling i psykiatrien. Dette vurderes af den behandlingsansvarlige læge ved den

afsluttende samtale med patienten.​

Hvad indeholder pakkeforløbene?

Pakkeforløbene indeholder faste rammer for:​​​

  • Klinisk handling - dvs. hvilken undersøgelse eller behandling, der er tale om
  • Antal og varighed af den kliniske handling – dvs. en beskrivelse af, hvor mange gange en bestemt behandlingsform for skal tilbydes, og hvor længe den skal vare​
Redaktør