Målgruppebeskrivelser - børn og unge


Generisk målgru​ppebeskrivelse.pdf


Målgruppen omfatter personer der endnu ikke er fyldt 18 år og henvist til psykiatrisk behandling. Der skal være mistanke om eller påvist:

  • Psykoser
  • Affektive lidelser (mani/depression)
  • Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker
  • Anoreksi
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
eller 
  • hvor barnet/den unge har foretaget alvorlige selvmordsforsøg​​
  • hvor barnet/den unge er i psykofarmakologisk behandling med neuroleptika,​​ ​​antidepressiva og centralstimulantia
  • ved alvorlige diagnostiske uafklarede psykiske tilstande​​​.
Og
Påvirkning af funktionsniveauet på mere end et område svarende til GAPD score 3 eller derov​er​.

Og/eller
Mistanke om komorbiditet.

Udvidet ret til undersøgelse og behandling​

Den udvidede ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge omfatter patienter op til 19 år. Det indebærer, at visitation af unge mellem 18 og 19 år sker i CVD, og reglerne i sundhedslovens kapitel 20 a lægges til grund for visitationen.​

CVD modtager henvisninger til udredning og behandling for patienter, der opfylder kriterierne for udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri (se patientforløbsbe​skrivelser​​ og sundhedsstyrelsens rapport om udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed 2007-2010)​.

CVD modtager både elektroniske henvisninger og papirhenvisninger.​​​

Bilag kan sendes pr. post.


Redaktør